Hjernesvulstuken

Mestringskonferansen

Årets konferanse hadde fokus på mestring og foredragsholderne hadde alle sin historie og sin unike måte å mestre sin uforutsette nye livssituasjon. Cathrine Aas…

Cathrine Aas Moen

Fagdag på Rikshospitalet

I Rikshospitalets store auditorium åpnet hjernesvulstforenings styreleder Cathrine Aas Moen den første fagdagen i egen regi. Sammen med Oslo universitetssykehus…

Cathrine Aas Moen

Mestringskurs for menn

Menn som lider av alvorlig sykdom har en tendens til å bære byrden selv og det er ikke alltid at de mestringsstrategiene som velges er de beste. Rolf J. Ledal K…

Rolf J. Ledal

Hjernesvulstuken 2018, 27. april–6. mai

Hjernesvulstforeningen gjentar suksessen fra i fjor og innbyr til forskjellige arrangement under årets hjernesvulstuke! Rolf J. Ledal Hjernesvulstuken starter m…

Rolf J. Ledal 

Mestringskonferansen

Hjernesvulstuken 2019 avholdes i tidsrommet 26. april til 5. mai. De to store sentrale arrangementene er Mestringskonferansen og Fagdagen. Programmet for Mestri…

Fagdag i Kreftforeningens Vitensenter

Mandag 29. er det klart for fagdag, denne gangen i Kreftforeningens Vitensenter i Kongens gate 6. Programmet her er ennå ikke helt klart, men det vil bli en bla…

Mestringskonferansen 2020

Årets mestringskonferanse er rett rundt hjørnet og vi har gleden av å tilby gode foredrag, variert innhold, gruppearbeid og sosialt samvær. Gunn Tove Ribe Mette…

Gunn Tove Ribe

Fagdag 6. mai 2020

Fagdagen blir i år arrangert i Kreftforeningens Vitensenter. Fagdagen er myntet på pasienter, pårørende, kreftkoordinatorer, leger og sykepleiere. Det er gratis…

Rolf J. Ledal