Jus

Pasientskadeordningen slaktes av advokater

Jus Pasientskadeordningen slaktes av advokater Rolf J. Ledal TV2 hadde ved årets start et oppslag om at et stort antall advokater med erfaring fra pasientskades…

Rett til grunnstønad

Jus Rett til grunnstønad Grunnstønad er en ytelse som skal dekke nødvendige ekstrautgifter som følge av varig sykdom. Ingrid Hunderi Advokat, Advokatfirmaet Leg…

Ingrid Hunderi

Rettigheter som ung ufør

Jus Rettigheter som ung ufør Dersom du blir ufør før du fyller 26 år, kan du ha krav på rettigheter som ung ufør. Ingrid Hunderi Advokat, Advokatfirmaet Legalis…

Ingrid Hunderi

Arbeidstakers vern mot oppsigelse ved sykdom

Jus Arbeidstakers vern mot oppsigelse ved sykdom Det er for de fleste mer enn nok bare det å takle å bli syk, særlig ved langvarig sykdom. Det oppstår mange bek…

Per Arne Tandberg 

God advokathjelp til medlemmer

Jus God advokathjelp til medlemmer Alvorlig eller langvarig sykdom kan føre til store forandringer i privatøkonomien. Slike problemer kan ramme både pasienten o…

Olav Lægreid