Jus

God advokathjelp til medlemmer

Alvorlig eller langvarig sykdom kan føre til store forandringer i privatøkonomien. Slike problemer kan ramme både pasienten og pårørende. Olav Lægreid advokat, …

Olav Lægreid

Arbeidstakers vern mot oppsigelse ved sykdom

Det er for de fleste mer enn nok bare det å takle å bli syk, særlig ved langvarig sykdom. Det oppstår mange bekymringer om fremtiden. Livet tar en annen vending…

Per Arne Tandberg 

Rettigheter som ung ufør

Dersom du blir ufør før du fyller 26 år, kan du ha krav på rettigheter som ung ufør. Ingrid Hunderi Advokat, Advokatfirmaet Legalis AS ingrid.hunderi@legalis.no…

Ingrid Hunderi

Rett til grunnstønad

Grunnstønad er en ytelse som skal dekke nødvendige ekstrautgifter som følge av varig sykdom. Ingrid Hunderi Advokat, Advokatfirmaet Legalis AS Illustrasjonsfoto…

Ingrid Hunderi