Forskning

Nye bruksområder for gammel medisin

Rolf J. Ledal Hjemme på kjøkkenbenken har jeg stående noen forskjellige flasker. Oppvaskmiddel, eddik og olje, for å nevne tre av dem. Dette er nok noe de flest…

Rolf J. Ledal

Faser i klinisk forskning

Fase I P Test på toleranse av legemidlet Fase I er første utprøving på mennesker, vanligvis på et lite antall friske, frivillige, unge voksne. I noen tilfeller …

Nye løfter for genterapi av ondartete hjernesvulster

Jubayer Al Hossain disputerte 1. desember 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Lentiviral Vector Mediated Suicide Gene Therapy for…

Hva skal vi forske på?

Forskning kan være så mangt. Både når det gjelder bredde og dybde, er det mange fasetter av forskningen som fenger forskerne og oss som mottagere av ny viten. R…

Rolf J. Ledal 

Brukermedvirkning i forskning

Vi har tidligere skrevet om brukermedvirkning i Hjerne Det!, men det er andre viktige oppgaver som brukermedvirkere også har, spesielt innenfor forskning. Rolf …

Rolf J. Ledal

Nøtteknekkerne på Haukeland

Rett bak hovedbygningen på Haukeland universitetssykehus (HUS), ligger et av Universitet i Bergens instituttbygg. Her sitter nøtteknekkerne som knekker de medis…

Rolf J. Ledal