Forskning

Hvilke nye behandlinger av glioblastom planlegges utprøvd?

Forskning Hvilke nye behandlinger av glioblastom planlegges utprøvd? Oda G Rikardsen Leknessund Det helsevitenskapelig fakultet, UiT - Norges arktiske universit…

Oda G Rikardsen Leknessund, Erna-Elise Paulsen, Tor Ingebrigtsen

Kreftvaksine kan være et alternativ

Forskning Kreftvaksine kan være et alternativ Iver A. Langmoen professor og overlege, Nevrokirurgisk avdeling, Institutt for kirurgisk forskning, Oslo universit…

Iver A. Langmoen, Cecilie Sandberg , Petter Brandal , Einar Vik-Mo

Norsk Hjernekreftsenter – hvorfor trenger vi dette?

Forskning Norsk Hjernekreftsenter - hvorfor trenger vi dette? Mandag 23. november er på mange måter en merkedag. De regionale helseforetakenes forskningsfinansi…

Rolf J. Ledal

Nei til skatt på forskning

Forskning Nei til skatt på forskning Alle vet at forskning koster penger, og pengene går som oftest til å dekke lønn til en doktorgradsstipendiat og til utstyr …

Rolf j. Ledal 

Nytt fra forskning

Forskning Nytt fra forskning Det skjer mye rundt om i verden, og noen lovende nyheter kan vi melde om i denne spalten. Først tar vi turen til protonbehandling h…

Rolf J. Ledal

Nøtteknekkerne på Haukeland

Forskning Nøtteknekkerne på Haukeland Rett bak hovedbygningen på Haukeland universitetssykehus (HUS), ligger et av Universitet i Bergens instituttbygg. Her sitt…

Rolf J. Ledal 

Brukermedvirkning i forskning

Forskning Brukermedvirkning i forskning Vi har tidligere skrevet om brukermedvirkning i Hjerne Det!, men det er andre viktige oppgaver som brukermedvirkere også…

Rolf J. Ledal

Hva skal vi forske på?

Forskning Hva skal vi forske på? Forskning kan være så mangt. Både når det gjelder bredde og dybde, er det mange fasetter av forskningen som fenger forskerne og…

Rolf J. Ledal 

Faser i klinisk forskning

Forskning Faser i klinisk forskning Fase I P Test på toleranse av legemidlet Fase I er første utprøving på mennesker, vanligvis på et lite antall friske, frivil…

Nye bruksområder for gammel medisin

Forskning Nye bruksområder for gammel medisin Rolf J. Ledal Hjemme på kjøkkenbenken har jeg stående noen forskjellige flasker. Oppvaskmiddel, eddik og olje, for…

Rolf J. Ledal

Nye løfter for genterapi av ondartete hjernesvulster

Forskning Nye løfter for genterapi av ondartete hjernesvulster Jubayer Al Hossain disputerte 1. desember 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med av…