Forskning

– PET-radiofarmaka mot kreft

Forskning Teranostikk - PET-radiofarmaka mot kreft Rolf J. Ledal Hva om det er mulig å bruke PET-radiofarmaka til å sende inn radioaktive ladninger i kroppen vå…

Rolf J. Ledal

Hypofyseforsking

Forskning Seksjon for spesiell endokrinologi i 2021: Hypofyseforsking I 2021 har vi jobba med å endra forskingsadministrasjon- og struktur ved seksjon for spes…

Plass nok på Haukeland

Forskning Plass nok på Haukeland Rolf J. Ledal Bak denne døren på Haukeland er det i dag et ubenyttet rom. Også naborommet er ubenyttet. Mellom dem er det en dø…

Forskere fra BORTEM-17 og Hjernesvulstforeningen treffes ved årsmøte

Forskning Forskere fra BORTEM-17 og Hjernesvulstforeningen treffes ved årsmøte Torsdag 24. februar 2022 var det ekstraordinært årsmøte for re-stiftelse av regio…

Hvilke nye behandlinger av glioblastom planlegges utprøvd?

Forskning Hvilke nye behandlinger av glioblastom planlegges utprøvd? Oda G Rikardsen Leknessund Det helsevitenskapelig fakultet, UiT - Norges arktiske universit…

Oda G Rikardsen Leknessund, Erna-Elise Paulsen, Tor Ingebrigtsen

Kreftvaksine kan være et alternativ

Forskning Kreftvaksine kan være et alternativ Iver A. Langmoen professor og overlege, Nevrokirurgisk avdeling, Institutt for kirurgisk forskning, Oslo universit…

Iver A. Langmoen, Cecilie Sandberg , Petter Brandal , Einar Vik-Mo

Norsk Hjernekreftsenter – hvorfor trenger vi dette?

Forskning Norsk Hjernekreftsenter - hvorfor trenger vi dette? Mandag 23. november er på mange måter en merkedag. De regionale helseforetakenes forskningsfinansi…

Rolf J. Ledal

Nei til skatt på forskning

Forskning Nei til skatt på forskning Alle vet at forskning koster penger, og pengene går som oftest til å dekke lønn til en doktorgradsstipendiat og til utstyr …

Rolf j. Ledal 

Nytt fra forskning

Forskning Nytt fra forskning Det skjer mye rundt om i verden, og noen lovende nyheter kan vi melde om i denne spalten. Først tar vi turen til protonbehandling h…

Rolf J. Ledal

Nøtteknekkerne på Haukeland

Forskning Nøtteknekkerne på Haukeland Rett bak hovedbygningen på Haukeland universitetssykehus (HUS), ligger et av Universitet i Bergens instituttbygg. Her sitt…

Rolf J. Ledal 

Brukermedvirkning i forskning

Forskning Brukermedvirkning i forskning Vi har tidligere skrevet om brukermedvirkning i Hjerne Det!, men det er andre viktige oppgaver som brukermedvirkere også…

Rolf J. Ledal

Hva skal vi forske på?

Forskning Hva skal vi forske på? Forskning kan være så mangt. Både når det gjelder bredde og dybde, er det mange fasetter av forskningen som fenger forskerne og…

Rolf J. Ledal