Rehabilitering

Stavanger universitetssykehus får Vardesenter

Tirsdag 3. september besøkte helseminister Jonas Gahr Støre Stavanger universitetssykehus. Sammen med generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel og fagdir…

Jorunn Valle Nilsen

Vardesenteret – et godt sted å være

Vardesentrene er etablert i samarbeid mellom Kreftforeningen og helseforetakene. Målsettingen er å bidra til at kreftpasienter og pårørende får et kreftomsorgst…

Jorunn Valle Nilsen

Rehabiliteringstilbud ved hjernesvulst

Mange steder i landet har et rehabiliteringstilbud som kan være relevant for hjernesvulstrammede. På de neste sidene presenteres noen av disse. Renate Hestad Ca…

Renate Hestad

Montebellosenteret

Montebellosenteret er et kurssted på Mesnali nær Lillehammer, med et bredt spekter av kurs for kreftpasienter og pårørende. De arrangerer mestringskurs, kurs in…

Sven Olav Wold

Økt fokus på hjernesvulst og arbeidsliv

Tall fra Kreftforeningens rehabiliteringsundersøkelser viser at hjernesvulstrammede i stor grad faller utenfor arbeidslivet. Hjernesvulstforeningen ønsker derfo…

Sven Olav Wold

Montebellosenteret – en oase oppi lia!

Rolf J. Ledal To ganger i året arrangeres det Trinn 1-kurs for hjernesvulstrammede ved Montebellosenteret. Hjernesvulstforeningen er alltid invitert til å holde…

Rolf J. Ledal

Pasientrettigheter, hjelpemidler og mestring

Fra vikingtiden og frem til i dag har det norske samfunnet utviklet seg enormt. Langt tilbake i tiden hadde Staten et fåtall oppgaver, de krevde inn skatter, or…

Rolf J. Ledal

Rehabiliteringstilbudet på Sunnaas

Sunnaas sykehus ligger på halvøya Nesodden utenfor Oslo. Sykehusets historie strekker seg tilbake til 1954, da ekteparet Rolf og Birgit Sunnaas realiserte sin d…

Stine Storrud