Rehabilitering

Rehabiliteringstilbudet på Sunnaas

Rehabilitering Rehabiliteringstilbudet på Sunnaas Sunnaas sykehus ligger på halvøya Nesodden utenfor Oslo. Sykehusets historie strekker seg tilbake til 1954, da…

Stine Storrud

Pasientrettigheter, hjelpemidler og mestring

Rehabilitering Pasientrettigheter, hjelpemidler og mestring Fra vikingtiden og frem til i dag har det norske samfunnet utviklet seg enormt. Langt tilbake i tide…

Rolf J. Ledal

Montebellosenteret – en oase oppi lia!

Rehabilitering Montebellosenteret - en oase oppi lia! Rolf J. Ledal To ganger i året arrangeres det Trinn 1-kurs for hjernesvulstrammede ved Montebellosenteret.…

Rolf J. Ledal

Rehabiliteringstilbud ved hjernesvulst

Rehabilitering Rehabiliteringstilbud ved hjernesvulst Mange steder i landet har et rehabiliteringstilbud som kan være relevant for hjernesvulstrammede. På de ne…

Renate Hestad

Montebellosenteret

Rehabilitering Montebellosenteret Montebellosenteret er et kurssted på Mesnali nær Lillehammer, med et bredt spekter av kurs for kreftpasienter og pårørende. De…

Sven Olav Wold

Økt fokus på hjernesvulst og arbeidsliv

Rehabilitering Økt fokus på hjernesvulst og arbeidsliv Tall fra Kreftforeningens rehabiliteringsundersøkelser viser at hjernesvulstrammede i stor grad faller ut…

Sven Olav Wold

Stavanger universitetssykehus får Vardesenter

Rehabilitering Stavanger universitetssykehus får Vardesenter Tirsdag 3. september besøkte helseminister Jonas Gahr Støre Stavanger universitetssykehus. Sammen m…

Jorunn Valle Nilsen

Vardesenteret – et godt sted å være

Rehabilitering Vardesenteret - et godt sted å være Vardesentrene er etablert i samarbeid mellom Kreftforeningen og helseforetakene. Målsettingen er å bidra til …

Jorunn Valle Nilsen