Kurs

Lærings- og mestringssenteret OUS

Kurs Lærings- og mestringssenteret OUS Rolf J. Ledal Det sitter i hodet-kursene er populære blant hjernesvulstpasienter og deres pårørende. Dette er imidlertid …

Rolf J. Ledal

Pårørendesamling og mestringskurs for menn

Kurs Pårørendesamling og mestringskurs for menn Til tross for koronapandemien så må livet gå videre for oss alle. Noen av oss har blitt pasienter og noen har bl…

Rolf J. Ledal

Kreftforeningen støtter forskning med nesten 130 millioner kroner

Kurs Kreftforeningen støtter forskning med nesten 130 millioner kroner Gjennom giverglede kommer ny kunnskap. Bollesalg, konserter, testamenter og Kreftforening…

Rolf J. Ledal

Mestringskurs for menn

Kurs Mestringskurs for menn Ingen som rammes av alvorlig sykdom kan forventes å klare seg selv, uten få et tilbud om å lære om hvordan man kan leve best mulig m…

Rolf J. Ledal , Tom Ole Seljordslia

Hypofysesvulstkurs

Kurs Hypofysesvulstkurs Det tredje kurset for oss som har «stumme» hypofysesvulster og våre pårørende ble gjennomført ved Rikshospitalet 26.-27. oktober. Marie …

Marie Berg

Kurs i brukermedvirkning

Kurs Kurs i brukermedvirkning Jörg Hänicke Lisbeth Johnsen På nyåret var det oppnevning av nye brukerutvalg i distrikt Vest. I den forbindelse ønsket Regionalt …

Jörg Hänicke, Lisbeth Johnsen

Kurs i regi av Hjernesvulstforeningen, Bodø 18. oktober 2014

Kurs Kurs i regi av Hjernesvulstforeningen, Bodø 18. oktober 2014 Ingeborg Sandvik Jeg meldte meg inn i foreningen da mannen min fikk hjernesvulst i april 2013.…

Ingeborg Sandvik