Hjernesvulstforeningen

Ny guide for hjernesvulstfamilier

Hjernesvulstforeningen Ny guide for hjernesvulstfamilier Det å skulle forholde seg til en ny situasjon som en familie hvor en har en hjernesvulst, fører ofte me…

Nye artikler til salgs på jeghjelperhjerne.no

Hjernesvulstforeningen Nye artikler til salgs på jeghjelperhjerne.no Etter at vi i julen hadde en liten runde med quiz og premierte med «Fuck braintumours-armbå…

HSF Ung

Hjernesvulstforeningen HSF Ung Elizabeth Ledal Før jul sendte vi ut en spørreundersøkelse for å kartlegge interessen rundt et eget tilbud for barn og unge i Hje…

Elizabeth Ledal

Skriblefilm og Livet med hjernesvulst

Hjernesvulstforeningen Nye filmer: Skriblefilm og Livet med hjernesvulst Rolf J. Ledal Hjernesvulstforeningen har denne høsten laget to nye filmer. Den ene er e…

Rolf J. Ledal

HSF Ung

Hjernesvulstforeningen HSF Ung Rolf J. Ledal Hjernesvulstforeningen ønsker å forsterke tilbudet til de under 35 i foreningen, og ønsker kontakt med yngre medlem…

Rolf J. Ledal

Å stå på stand gir meg en god følelse!

Hjernesvulstforeningen Å stå på stand gir meg en god følelse! Trond Jære Elisabeth Sandvik 29 år, engasjerer seg i Hjernesvulstmai og grå sløyfeaksjonen med å s…

Trond Jære

Mestring – Hjerne Det!

Hjernesvulstforeningen Mestring - Hjerne Det! Rolf J. Ledal Hjernesvulstforeningen har fått støtte fra Stiftelsen Dam til å utvikle og gjennomføre et nytt mestr…

Takk for støtten – Vi har gitt pengene videre!

Hjernesvulstforeningen Takk for støtten - Vi har gitt pengene videre! Rolf J. Ledal Så langt i 2021 har Hjernesvulstforeningen mottatt store summer i donasjoner…

Rolf J. Ledal

Pårørendesamling 16. til 17. oktober i Stjørdal

Hjernesvulstforeningen Pårørendesamling 16. til 17. oktober i Stjørdal Nina Søndergaard Vi fikk samlet ca. 30 pårørende til en spennende og begivenhetsrik helg …

Nina Søndergaard 

Ny avtale om personlig profilering

Hjernesvulstforeningen Ny avtale om personlig profilering Rolf J. Ledal Behovet for mer kunnskap om den enkelte hjernesvulsts biologiske sammensetning er stort,…

Rolf J. Ledal

Nytt styre i Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen Nytt styre i Hjernesvulstforeningen Rolf J. Ledal Hjernesvulstforeningens 6. ordinære landsmøte gikk av stabelen 3. mai, og nye styremedl…

Rolf J. Ledal

Hjernesvulstforeningen støtter forskning

Hjernesvulstforeningen Hjernesvulstforeningen støtter forskning Vi har tidligere beskrevet hvordan vi støtter forskningsarbeid på hjernekreft - være seg gjennom…

Rolf J. Ledal