Hjernesvulstforeningen

– Hei, er jeg kommet til Hjernesvulstforeningens kontakttelefon?

I januar 2011 ble Hjernesvulstforeningens kontakttelefon lansert. Alle som ønsker å snakke med noen som selv er berørt av hjernesvulst, har siden da kunnet ring…

Sterk økning i bevilgningen fra Kreftforeningen

Hjernesvulstforeningen er i sterk vekst, og har økt antall medlemmer med ca. 80 prosent så langt i 2013. Som et resultat av dette, har Kreftforeningen økt bevil…

Fra pårørende til pårørende

Hjernesvulstforeningen samarbeider med pasientforeningene Sarkomer og Gynkreftforeningen om et prosjekt for pårørende. Prosjektet har som mål å gi flere og bedr…

Eddy Grønset

Første æresmedlem!

Ninni Øinæs Simpson ble på årsmøtet tildelt æresmedlemskap for sitt mangeårige arbeid for hjernesvulstrammmede og Hjernesvulstforeningen. Ninni er en av initiat…

Jo flere vi er sammen

Sammen står vi sterkere. Hvem har ikke hørt eller erfart dette selv? Også i Hjernesvulstforeningen blir vi sterkere av å være flere. Har du husket å samle dine …

Rolf J. Ledal

Hvordan din gave kan hjelpe

Rolf J. Ledal Det er med stor ydmykhet vi tenker på alle som har støttet Hjernesvulstforeningen og vårt arbeid gjennom gjennom testamentariske gaver og andre do…

Rolf J. Ledal

Én million åretak

«Be ikke om en lett reise, men om en sterk rygg.» Disse ordene kommer fra Kjell Tore Solvangs munn, og etter å ha rodd langs hele norskekysten fra svenskegrense…

Rolf J. Ledal

Ny ledelse av Hjernesvulstforeningen

Landsmøtet 15. april inneholdt valg av nytt styre etter de nye vedtektene som årsmøtet i 2015 vedtok. Styret består nå av 6 faste medlemmer og to varamedlemmer,…

Rolf J. Ledal

Takk for din støtte!

Hjernesvulstforeningen har også tatt i bruk moderne elektroniske betalingsmåter som Vipps, og snart er også mCASH innført som betalingsmåte. Rolf J. Ledal Hjern…

Rolf J. Ledal

Hjernesvulstuken

Rolf J. Ledal Mange av de som vi møter på Montebellosenteret og andre steder, har aldri hørt om Hjernesvulstforeningen før vi stiller opp på informasjonsmøte. N…

Rolf J. Ledal

Hjernesvulstforeningen taler medlemmenes sak!

I løpet av høsten har Hjernesvulstforeningen vært representert i mange viktige fora. Rolf J. Lledal Generalsekretæren ble plassert i samme arbeidsgruppe som Hel…

Rolf J. Lledal

Brukermedvirkning – vårt perspektiv i praksis!

En pasient- og brukerorganisasjon har mange oppgaver som sammen skal støtte medlemsgruppen. For vår del som en pasientforening, så skal alt det vi gjør bidra ti…

Rolf J. Ledal