Hjernesvulstuken

Fagdag i Kreftforeningens Vitensenter

Mandag 29. er det klart for fagdag, denne gangen i Kreftforeningens Vitensenter i Kongens gate 6.

Programmet her er ennå ikke helt klart, men det vil bli en blanding av forskningsstoff og annet faglig innhold. Martha Chekenya Enger kommer fra Universitet i Bergen, forhåpentligvis sammen med flere av sine dyktige kolleger, som jobber med immunterapibehandling av glioblastompasienter. Helle Aanesen fra Aktiv mot kreft stiller opp på fagdagen for å snakke om viktigheten av trening. Rune Blomhoff er ekspert på ernæring og vil holde foredrag om det viktige og riktige kostholdet.

Resultatene fra Hjernesvulstforeningens store undersøkelse som går i disse dager, vil selvfølgelig også bli presentert. Dette er den første undersøkelsen som har rettet seg direkte mot rammede og deres pårørende, og vil gi ny innsikt i sykdomsbyrde og mestring.

Kreftforeningens Vitensenter har plass til 120 deltakere, og det vil bli lagt ut lenke til påmelding på www.hjernesvulst.no når det nærmer seg. Arrangementet er gratis og det vil bli lett servering.