Digitalt

SlagAppen

Digitalt SlagAppen Det er mange applikasjoner tilgjengelig for den som har en smarttelefon. En av de mer nyttige som nylig har kommet, er SlagAppen. Rolf J. led…

Rolf J. ledal

Klasseskillei utdanningen

Digitalt Klasseskillei utdanningen Læreplanen fra 2006 setter krav til at elevene i grunn-skolen skal ha digitale ferdigheter, men hvordan står det til med elev…

Rolf J. Ledal 

E-helse – hva betyr det for deg?

Digitalt E-helse - hva betyr det for deg? Rolf J. Ledal For hundre år siden var legene alvorlige menn som kun snakket til pasienten. Brukermedvirkning og kommun…

Rolf J. Ledal