Digitalt

E-helse – hva betyr det for deg?

Rolf J. Ledal For hundre år siden var legene alvorlige menn som kun snakket til pasienten. Brukermedvirkning og kommunikasjon var naturlig nok ikke spesielt god…

Rolf J. Ledal

Klasseskillei utdanningen

Læreplanen fra 2006 setter krav til at elevene i grunn-skolen skal ha digitale ferdigheter, men hvordan står det til med elevenes tilbud? Rolf J. Ledal Illustra…

Rolf J. Ledal 

SlagAppen

Det er mange applikasjoner tilgjengelig for den som har en smarttelefon. En av de mer nyttige som nylig har kommet, er SlagAppen. Rolf J. ledal SlagAppen er et …

Rolf J. ledal