Kongress

EANO 2019

Kongress EANO 2019 Den årlige europeiske nevro-onkologikongressen (EANO) foregikk i år i Lyon. Vi var en liten delegasjon som stilte fra Norge for fire dager me…

Anette Storstein

First World Summit of Brain Tumour Patient Advocates

Kongress First World Summit of Brain Tumour Patient Advocates Hjernesvulstforeningens internasjonalt ansvarlige Hallstein Gravråk deltok 18 -20. nov. 2013 på de…