Kongress

First World Summit of Brain Tumour Patient Advocates

Hjernesvulstforeningens internasjonalt ansvarlige Hallstein Gravråk deltok 18 -20. nov. 2013 på den første verdenskongressen for kontaktgrupper for hjernesvulst…

EANO 2019

Den årlige europeiske nevro-onkologikongressen (EANO) foregikk i år i Lyon. Vi var en liten delegasjon som stilte fra Norge for fire dager med oppdatering i det…

Anette Storstein