Behandling

Ny klassifikasjon av hjernesvulster

Behandling Ny klassifikasjon av hjernesvulster Rolf J. Ledal Fremtiden er persontilpasset behandling, det er det ingen tvil om. Også når det gjelder hjernesvuls…

Rolf J. Ledal

Var dette alt?

Behandling Var dette alt? Rolf J. Ledal Evalueringen av Nye metoder som system har vært en av de største sakene for pasientforeningene det siste året. Torsdag 1…

Rolf J. Ledal

CAR-T – dyrt, spennende og en mulig løsning?

Behandling CAR-T - dyrt, spennende og en mulig løsning? Rolf J. Ledal Bak forkortelsen CAR-T skjuler det seg et delvis forståelig begrep: Chimeric antigen recep…

Rolf J. Ledal

Med bølger som våpen – TTF gir håp!

Behandling Med bølger som våpen - TTF gir håp! Mange hjernesvulstrammede får som en del av sin behandling stråleterapi ved Radiumhospitalet eller andre sykehus.…

Rolf J. Ledal

Ventetiden er verst

Behandling Ventetiden er verst Rolf J. Ledal Det er vel knapt noen med hjernesvulst som ikke kjenner til kribling og uro når det nærmer seg tiden for ny MR-unde…

Rolf J. Ledal

Partikkelstråling i Norge

Behandling Partikkelstråling i Norge Av de tilgjengelige behandlingsformene mot kreft som fins i Norge, fins det helbredelse for mange. Imidlertid tilbys ikke a…

 Rolf J. Ledal

Bedre pasientforløp ved mistanke om kreft

Behandling Bedre pasientforløp ved mistanke om kreft 1. januar 2015 innførte man Pakkeforløp for kreft for de fire vanligste kreftformene - lunge-, bryst-, pros…

Antiviral behandling mot hjernekreft

Behandling Antiviral behandling mot hjernekreft For de av dere som ikkje var på årsmøte, så donerte Hjernesvulstforeningen kr 300 000,- til en antiviral behandl…

Einar Vik Moe

Treffsikker strålebehandling av kreft

Behandling Treffsikker strålebehandling av kreft Bevegelser i kroppen og variasjoner i svulsten krever presis stråling. Ny metodikk vil gi mer effektiv behandli…

Nina Ånensen

Genterapi mot hjernekreft

Behandling Genterapi mot hjernekreft En ny genterapi mot hjernekreft gir veldig god behandlingseffekt i klinisk relevante dyremodeller. Nå skal behandlingen tes…

Ny MR-metode gir raskere svar

Behandling Ny MR-metode gir raskere svar Teknisk Ukeblad skriver på sine hjemmesider om at Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus jobber med en helt…