Behandling

Retten til et forsvarlig tilbud – når er nok nok?

Behandling Retten til et forsvarlig tilbud - når er nok nok? Vi blir fra tid til annen kontaktet av pårørende som er oppriktig bekymret for om familiens hjernes…

Rolf J. Ledal

Pro-Glio – diffuse gliomers skrekk?

Behandling Pro-Glio - diffuse gliomers skrekk? I et klinisk studie ved navn Pro-Glio skal en samling pasienter med diffuse gliomer behandles med protonstråling,…

Rolf J. Ledal

102 000 underskrifter for raskere tilgang på nye metoder!

Behandling 102 000 underskrifter for raskere tilgang på nye metoder! I forrige utgave av vårt medlemsblad hadde vi en oppfordring om å signere pasientoppropet.n…

Rolf J. Ledal

Lik tilgang for alle – hva betyr det egentlig?

Behandling Lik tilgang for alle - hva betyr det egentlig? Rolf J. Ledal Illustrasjon: Colourbox Nye metoder som system er etablert for å: Gi pasienter trygghet …

Rolf J. Ledal

Behandlingsforsikring – todelt helsesystem eller avlastning av det offentlige?

Behandling Behandlingsforsikring - todelt helsesystem eller avlastning av det offentlige? Kantar Helsepolitiske Barometer er en uavhengig, syndikert undersøkels…

Rolf J. Ledal

Pasientoppropet

Behandling Pasientoppropet Rolf J. Ledal 41 pasientorganisasjoner står sammen bak pasientoppropet.no. Målet er å samle underskrifter som vi vil overlevere norsk…

Rolf J. Ledal 

Virus i det godes tjeneste

Behandling Virus i det godes tjeneste Torbjørn Øygard Skodvin ph.d. og lege i spesialisering i nevrokirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge I to år med pandem…

Filantroper – vi kaller på dere!

Behandling Filantroper - vi kaller på dere! Rolf J. Ledal Arbeidet med å bedre behandlingsmulighetene for hjernesvulstpasienter og særlig de som rammes av høygr…

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter en realitet

Behandling Pakkeforløp hjem for kreftpasienter en realitet Rolf J. Ledal Helse- og omsorgsdepartementet ga Helsedirektoratet i oppdrag å etablere «Pakkeforløp h…

Ny klassifikasjon av hjernesvulster

Behandling Ny klassifikasjon av hjernesvulster Rolf J. Ledal Fremtiden er persontilpasset behandling, det er det ingen tvil om. Også når det gjelder hjernesvuls…

Rolf J. Ledal

Var dette alt?

Behandling Var dette alt? Rolf J. Ledal Evalueringen av Nye metoder som system har vært en av de største sakene for pasientforeningene det siste året. Torsdag 1…

Rolf J. Ledal

CAR-T – dyrt, spennende og en mulig løsning?

Behandling CAR-T - dyrt, spennende og en mulig løsning? Rolf J. Ledal Bak forkortelsen CAR-T skjuler det seg et delvis forståelig begrep: Chimeric antigen recep…

Rolf J. Ledal