Behandling

Genterapi mot hjernekreft

En ny genterapi mot hjernekreft gir veldig god behandlingseffekt i klinisk relevante dyremodeller. Nå skal behandlingen testes i mennesker for første gang. - De…

Ny MR-metode gir raskere svar

Teknisk Ukeblad skriver på sine hjemmesider om at Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus jobber med en helt ny metode for å fastslå hvilken effekt t…

Treffsikker strålebehandling av kreft

Bevegelser i kroppen og variasjoner i svulsten krever presis stråling. Ny metodikk vil gi mer effektiv behandling som er bedre tilpasset behovene hos hver enkel…

Nina Ånensen

Antiviral behandling mot hjernekreft

For de av dere som ikkje var på årsmøte, så donerte Hjernesvulstforeningen kr 300 000,- til en antiviral behandling mot Hjernekreft. Donasjonen kom som følgje a…

Einar Vik Moe

Bedre pasientforløp ved mistanke om kreft

1. januar 2015 innførte man Pakkeforløp for kreft for de fire vanligste kreftformene - lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft. I løpet av 2015 imp…

Partikkelstråling i Norge

Av de tilgjengelige behandlingsformene mot kreft som fins i Norge, fins det helbredelse for mange. Imidlertid tilbys ikke alle former for behandling her til lan…

 Rolf J. Ledal

Ventetiden er verst

Rolf J. Ledal Det er vel knapt noen med hjernesvulst som ikke kjenner til kribling og uro når det nærmer seg tiden for ny MR-undersøkelse. Plutselig kryper sykd…

Rolf J. Ledal

Med bølger som våpen – TTF gir håp!

Mange hjernesvulstrammede får som en del av sin behandling stråleterapi ved Radiumhospitalet eller andre sykehus. Denne strålingen er såkalt ioniserende strålin…

Rolf J. Ledal