Behandling

Pasientoppropet

Behandling Pasientoppropet Rolf J. Ledal 41 pasientorganisasjoner står sammen bak pasientoppropet.no. Målet er å samle underskrifter som vi vil overlevere norsk…

Rolf J. Ledal 

Virus i det godes tjeneste

Behandling Virus i det godes tjeneste Torbjørn Øygard Skodvin ph.d. og lege i spesialisering i nevrokirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge I to år med pandem…

Filantroper – vi kaller på dere!

Behandling Filantroper - vi kaller på dere! Rolf J. Ledal Arbeidet med å bedre behandlingsmulighetene for hjernesvulstpasienter og særlig de som rammes av høygr…

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter en realitet

Behandling Pakkeforløp hjem for kreftpasienter en realitet Rolf J. Ledal Helse- og omsorgsdepartementet ga Helsedirektoratet i oppdrag å etablere «Pakkeforløp h…

Ola Borten Moe – toppsjefen med ansvaret for forskning!

Behandling Ola Borten Moe - toppsjefen med ansvaret for forskning! Rolf J. Ledal og Trond Jære Da Ola Borten Moe ble utnevnt til statsråd med ansvar for forskni…

Ny klassifikasjon av hjernesvulster

Behandling Ny klassifikasjon av hjernesvulster Rolf J. Ledal Fremtiden er persontilpasset behandling, det er det ingen tvil om. Også når det gjelder hjernesvuls…

Rolf J. Ledal

Var dette alt?

Behandling Var dette alt? Rolf J. Ledal Evalueringen av Nye metoder som system har vært en av de største sakene for pasientforeningene det siste året. Torsdag 1…

Rolf J. Ledal

CAR-T – dyrt, spennende og en mulig løsning?

Behandling CAR-T - dyrt, spennende og en mulig løsning? Rolf J. Ledal Bak forkortelsen CAR-T skjuler det seg et delvis forståelig begrep: Chimeric antigen recep…

Rolf J. Ledal

Med bølger som våpen – TTF gir håp!

Behandling Med bølger som våpen - TTF gir håp! Mange hjernesvulstrammede får som en del av sin behandling stråleterapi ved Radiumhospitalet eller andre sykehus.…

Rolf J. Ledal

Ventetiden er verst

Behandling Ventetiden er verst Rolf J. Ledal Det er vel knapt noen med hjernesvulst som ikke kjenner til kribling og uro når det nærmer seg tiden for ny MR-unde…

Rolf J. Ledal

Partikkelstråling i Norge

Behandling Partikkelstråling i Norge Av de tilgjengelige behandlingsformene mot kreft som fins i Norge, fins det helbredelse for mange. Imidlertid tilbys ikke a…

 Rolf J. Ledal

Bedre pasientforløp ved mistanke om kreft

Behandling Bedre pasientforløp ved mistanke om kreft 1. januar 2015 innførte man Pakkeforløp for kreft for de fire vanligste kreftformene - lunge-, bryst-, pros…