NAV

Uføretrygd eller lønnstilskudd

NAV Uføretrygd eller lønnstilskudd Rolf J. Ledal For noen uker siden hadde jeg gleden av å være på et kurs/samling som hadde det viktige temaet deltakelse i arb…

Rolf J. Ledal

Hjelpemidler – har du det du trenger?

NAV Hjelpemidler - har du det du trenger? Et nytt liv med påførte funksjonsnedsettelser er ikke lett, men det kan bli litt lettere med riktige hjelpemidler. Rol…

Rolf J. Ledal

Trygdeoppgjøret 2020

NAV Trygdeoppgjøret 2020 Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte 2. september regjeringens endringer i trygdesatsene. Rolf J. Ledal Arbeids-…

Rolf J. Ledal

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse

NAV NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse Det er mange mennesker med kognitive vansker som møter utfordringer når de skal komme til arbeidslive…

To typer tiltak for å stå i arbeidslivet

NAV To typer tiltak for å stå i arbeidslivet Illustrasjonsfoto: Scanstockphoto.com Ikke alle klarer å stå i ordinær stilling og med full arbeidsuke. Her får du …

Arbeidsrettet rehabilitering

NAV Arbeidsrettet rehabilitering Illustrasjonsfoto: Colourbox Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak i regi av NAV. Antallet tiltaksplasser og type varierer …

Rettigheter ved sykemelding

NAV Rettigheter ved sykemelding Noe av det som opptar oss mest ved alvorlig sykdom er om vi blir friske og hvordan fremtiden vil bli. Mange av de som får en sjo…

Rolf J. Ledal 

Ny uføretrygd

NAV Ny uføretrygd 1. januar 2015 vil uførepensjon bli regnet om til uføretrygd. Den som allerede mottar uførepensjon når de nye reglene trer i kraft vil i mindr…

Rolf J. Ledal

Kombinere inntekt og gradert uføretrygd

NAV Kombinere inntekt og gradert uføretrygd Den som mottar gradert uførepensjon, og blir overført til nytt regelverk, kan hvert år tjene 60 000 kroner i tillegg…