NAV

Ny uføretrygd

1. januar 2015 vil uførepensjon bli regnet om til uføretrygd. Den som allerede mottar uførepensjon når de nye reglene trer i kraft vil i mindre grad påvirkes, m…

Rolf J. Ledal

Kombinere inntekt og gradert uføretrygd

Den som mottar gradert uførepensjon, og blir overført til nytt regelverk, kan hvert år tjene 60 000 kroner i tillegg til forventet inntekt etter uførhet, før ma…

Rettigheter ved sykemelding

Noe av det som opptar oss mest ved alvorlig sykdom er om vi blir friske og hvordan fremtiden vil bli. Mange av de som får en sjokkerende beskjed fra sin lege om…

Rolf J. Ledal 

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse

Det er mange mennesker med kognitive vansker som møter utfordringer når de skal komme til arbeidslivet etter en sykdom eller skade i hjernen. Med støtte og veil…

Arbeidsrettet rehabilitering

Illustrasjonsfoto: Colourbox Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak i regi av NAV. Antallet tiltaksplasser og type varierer lokalt, men mye er også likt. Til…

To typer tiltak for å stå i arbeidslivet

Illustrasjonsfoto: Scanstockphoto.com Ikke alle klarer å stå i ordinær stilling og med full arbeidsuke. Her får du litt informasjon om to forskjellige tiltak so…