Kombinasjonsbehandling

Nytt fra Nye metoder

Kombinasjonsbehandling Nytt fra Nye metoder I Sverige har de nå besluttet å ta i bruk Optune ved alle regioner og en ny avtale ble inngått i sommer. Det er inge…

Rolf J. Ledal

Optune fikk nei

Kombinasjonsbehandling Optune fikk nei Beslutningsforum har endelig hatt Optune som kombinasjonsbehandling med cellegift oppe til vurdering. Ikke uventet ble de…

Rolf J. Ledal