Behandlingsmetoder

Metodevurdering av persontilpasset medisin

Behandlingsmetoder Metodevurdering av persontilpasset medisin Skal man sikre at en behandlingsmetode er trygg og har effekt, så må det en metodevurdering til. M…

Rolf J. Ledal

Ny helse- og sykehusplan

Behandlingsmetoder Ny helse- og sykehusplan Som en del av regjeringens nye helse- og sykehusplan har regjeringen og Kommunenes sentralforbund (KS) inngått en av…

Rolf J. Ledal