Behandlingsmetoder

Metodevurdering av persontilpasset medisin

Skal man sikre at en behandlingsmetode er trygg og har effekt, så må det en metodevurdering til. Metodevurderinger er noe alle overordnede styringsorganer for h…

Rolf J. Ledal

Ny helse- og sykehusplan

Som en del av regjeringens nye helse- og sykehusplan har regjeringen og Kommunenes sentralforbund (KS) inngått en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som sk…

Rolf J. Ledal