Kommentar

Det store uføreranet – politikk i praksis?

Politikk er skjæringspunktet mellom moral og reguleringsteknikk. I hvert fall er det slik jeg som ingeniør ser det. Rolf J. Ledal Samfunnet er et komplisert dyn…

 Rolf J. Ledal 

På tide med en fornuftig tilnærming til pasienthelsesystemer?

Rolf J. Ledal I Dagens Medisin kan jeg lese at det innenfor Helse Midt-Norge geografiske område skal innføres en helseplattform som skal leveres av samme selska…

Rolf J. Ledal