Kreftforeningen

Trenger du råd om rettigheter?

Av Bente Kringlebotten spesialrådgiver i Kreftforeningen Mange pasienter, tidligere pasienter og pårørende kontakter Kreftlinjen og Rettighetstjenesten. Spørsmå…

Bente Kringlebotten

Udekkede behov for rehabilitering blant hjernesvulstpasienter

I 2011 gjennomførte Hjernesvulstforeningen en spørreundersøkelse blant sine medlemmer angående rehabilitering. Undersøkelsen viste at det var store udekkede reh…

Sven Olav Wold

Intervju

- Kreftforeningens rapport om rehabilitering viser at det er store, udekkede behov blant kreftpasienter. Dette sier seksjonssjef i Kreftforeningens seksjon for …

Liv Eli Lundeby

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling. Det er fem millioner kr…

God oppslutning om stand på Forskningstorget

Helgen 20.-21. september var det duket for årets Forskningstorg på Universitetsplassen i Oslo. Av Ruth Ida Andreassen Rådgiver i Kreftforeningen På standen til …

Av Ruth Ida Andreassen

Rett behandling til rett pasient til rett tid

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Aksjonen gjennomføres hvert år i uke 10 og 11. Krafttak mot kreft 2014 skal samle inn penger ti…

Kreftkoordinator – et viktig løft i kreftomsorgen

«Hun viste meg at jeg kan leve likevel» - Utsagn fra en kreftpasient Liv Eli Lundeby Kreftoreningen Kreftforeningen har fått høre flere sterke fortellinger om h…

Liv Eli Lundeby

207 millioner til forskning

Kreftforeningen delte i november ut 207 millioner kroner til forskning. Forskning som i fremtiden skal redde flere liv fra kreft og gjøre et reddet liv både len…

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske problemer på grunn av sykdom og behandling. Dette er en engangsutbetalin…

Antibiotikaresistens truer folkehelsen!

Hjernesvulstforeningen mener det viktig at dette kommer på dagsorden, så vær bevist og følg de fire rådene nederst i artikkelen. Cathrine Aas Moen Illustrasjons…

Cathrine Aas Moen

Verdens kreftdag 2019

Mandag 4. februar arrangerte Kreftforeningen sammen med de 16 tilsluttede pasient- og likepersonsorganisasjonene et frokostmøte i Kreftforeningens Vitensenter. …

Rolf J. Ledal

Livet med kreft – håp, frykt og kjærlighet

Mette Krogstad When you walk through a storm Hold your head up high And don’t be afraid of the dark At the end of the storm There’s a golden sky And the sweet s…

Mette Krogstad