Kreftforeningen

Verdens kreftdag 2021

Kreftforeningen Verdens kreftdag 2021 4. februar var verdens kreftdag. Sammen med Kreftforeningen var Hjernesvulstforeningen og andre pasientforeninger med å ar…

Karen Stornes Iversen

Nye tilbud fra Kreftforeningen

Kreftforeningen Nye tilbud fra Kreftforeningen Kjøretjeneste og hverdagshjelp er to nye tilbud som du kan benytte deg av. For å bruke disse må du laste ned appe…

Livet med kreft – håp, frykt og kjærlighet

Kreftforeningen Livet med kreft - håp, frykt og kjærlighet Mette Krogstad When you walk through a storm Hold your head up high And don’t be afraid of the dark A…

Mette Krogstad 

Verdens kreftdag 2019

Kreftforeningen Verdens kreftdag 2019 Mandag 4. februar arrangerte Kreftforeningen sammen med de 16 tilsluttede pasient- og likepersonsorganisasjonene et frokos…

Rolf J. Ledal

Antibiotikaresistens truer folkehelsen!

Kreftforeningen Antibiotikaresistens truer folkehelsen! Hjernesvulstforeningen mener det viktig at dette kommer på dagsorden, så vær bevist og følg de fire råde…

Cathrine Aas Moen

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Kreftforeningen Økonomisk støtte fra Kreftforeningen Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske problemer på grunn …

207 millioner til forskning

Kreftforeningen 207 millioner til forskning Kreftforeningen delte i november ut 207 millioner kroner til forskning. Forskning som i fremtiden skal redde flere l…

Kreftkoordinator – et viktig løft i kreftomsorgen

Kreftforeningen Kreftkoordinator - et viktig løft i kreftomsorgen «Hun viste meg at jeg kan leve likevel» - Utsagn fra en kreftpasient Liv Eli Lundeby Kreftoren…

Liv Eli Lundeby

Trenger du råd om rettigheter?

Kreftforeningen Trenger du råd om rettigheter? Av Bente Kringlebotten spesialrådgiver i Kreftforeningen Mange pasienter, tidligere pasienter og pårørende kontak…

Bente Kringlebotten

Udekkede behov for rehabilitering blant hjernesvulstpasienter

Kreftforeningen Udekkede behov for rehabilitering blant hjernesvulstpasienter I 2011 gjennomførte Hjernesvulstforeningen en spørreundersøkelse blant sine medlem…

Sven Olav Wold

Intervju

Kreftforeningen Intervju - Kreftforeningens rapport om rehabilitering viser at det er store, udekkede behov blant kreftpasienter. Dette sier seksjonssjef i Kref…

Liv Eli Lundeby

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Kreftforeningen Økonomisk støtte fra Kreftforeningen Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på g…