Nytt fra regionene

Hjernesvulstforeningen avd. Østlandet

Hjernesvulstforeningen har dannet et lokallag for østlandsområdet. Vi startet offisielt opp 03.04.2013 og er godt igang. Petter V. Kjær Lokallagsleder Styret i …

Petter V. Kjær

Noen ord fra nord

Hjernesvulstforeningen avd. Nord-Norge: Solveig Strand Lokallagsleder Styret i Nord-Norge. Fra venstre: Irene Johansen, lokallagsleder Solveig Strand, Børge Kje…

Solveig Strand

Tre nye lokallag stiftet

Et av formålene med seminarserien «En lysere hverdag», har vært å få etablert lokallag i Hjernesvulstforeningen flere steder i landet. Dette har lyktes til alt …

Nytt fra avd. Nord-Vest

Hjernesvulstforeningens lokallag avd. Nord-Vest ble stiftet 31.10.2013. Sandra Sigurjonsdottir Lokallagsleder Sandra Sigurjonsdottir, leder i Hjernesvulstforeni…

Sandra Sigurjonsdottir

Nytt fra avd. Midt-Norge

Som siste region ble lokallaget for Midt-Norge formelt stiftet tirsdag 5. november 2013. Vi dekker da Nord-og Sør-Trøndelag, samt Møre og Romsdal. Sølvi Skarra …

Sølvi Skarra Kvitnes

Nytt fra avd. Nord-Norge

Denne flotte gjengen deltok på Nord-Norge sitt først kurs «En lysere hverdag» som ble arrangert senhøsten 2013. Et fint kurs med lokale og tilreisende krefter s…

Solveig Strand, Ruth Westheimer

Nytt fra avd. Østlandet

Vi i avdeling Østlandet hadde sist gang vårt styremøte på Ås. Det er viktig for oss å komme ut til andre kommuner i nærheten av Oslo også. Unni Schultz Styremed…

Unni Schultz, Petter V. Kjær

Velkommen til årets sommerfest!

Vi håper å samle flest mulig til årets sommerfest! Alle medlemmer i Hjernesvulstforeningens avdeling Østlandet er hjertelig velkommen til sommerfest den 3. juni…

Nytt fra lokallag Nord-Norge

En flott gjeng. Eivind Hol Bilde Latteren sitter løst ved bordet. Endelig kunne lokallaget i Nord Norge Invi-tere medlemmer til kurs, og dekke reise og opphold …

En liten hilsen fra oss i Nord-Vest

Vel overstått sommer. Håper alle har hatt en fantastisk fin sommerferie og fått nyte den nydelige sommeren utendørs! Hva har så skjedd her i Nord-Vest… Vi har h…

I Midt-Norge har det skjedd litt av hvert det siste halvåret

Torsdag 12. juni hadde vi et medlemsmøte hvor vi gikk på Trøndelag Teater og så stykket «Hundre Hemmeligheter»; en nyskrevet musikal med Circa Teater og Trondhe…

Medlemsmøte lokallag Østlandet

Unni Schultz styremedlem Høsten er over oss og vi hadde medlemsmøte i Kreftforeningens hus torsdag 18. september. Tema for kvelden var: Hvordan kan palliative t…

Unni Schultz