Pårørende

Viktig å få snakket om forandringene I

Barn som pårørende er spesielt opptatt av forandringene som skjer. Det er viktig at de får snakket om disse. Sven Olav Wold Det sier Linda Hanisch, som er kreft…

Sven Olav Wold 

Vår historie

Mitt navn er Silje Larsen (27 år) og jeg er pårørende til min mann, Morten (30 år), som fikk diagnosen glioblastom grad 4 i juni 2012. Sammen har vi to fantasti…

Silje Larsen