Nytt om forskning

Døgnrytmegener kan fungere som diagnostiske og prognostiske biomarkører for gliomer

Nytt om forskning Døgnrytmegener kan fungere som diagnostiske og prognostiske biomarkører for gliomer Det kompliserte samspillet i kroppen blir ikke mindre komp…

Risiko for sekundærsvulster etter strålebehandling lavere enn antatt

Nytt om forskning Risiko for sekundærsvulster etter strålebehandling lavere enn antatt Illustrasjon: Colourbox En studie publisert i The Lancet Diabetes and End…

Aktivering av STING-banen kan bidra til å gjøre glioblastomer mer mottakelig for immunterapi

Nytt om forskning Aktivering av STING-banen kan bidra til å gjøre glioblastomer mer mottakelig for immunterapi En studie publisert i PNAS presenterer en potensi…

Sjansen for å fylle 90 minsker jo mer du drikker

Nytt om forskning Sjansen for å fylle 90 minsker jo mer du drikker Illustrasjonsfoto: Colourbox Det kan lønne seg å være bevisst på hvor ofte du drikker alkohol…

Genredigerte celler angriper egen modersvulst

Nytt om forskning Genredigerte celler angriper egen modersvulst Illustrasjonsfoto: Colourbox Genredigering ved hjelp av CRISPR har gjort om gliomceller som har …

Norske forskere fant bakdøren til hjernen

Nytt om forskning Norske forskere fant bakdøren til hjernen En gruppe norske forskere som inkluderer Kyrre Emblem som også holdt foredrag på vår fagdag, har lyk…

Østerrikske forskere har laget mini-hjerner til forskningsbruk

Nytt om forskning Østerrikske forskere har laget mini-hjerner til forskningsbruk Illustrasjonsfoto: Colourbox På grunn av kompleksiteten i cellene har hjernesvu…

Ingen sammenheng mellom høyfrekvent stråling og hjernesvulster

Nytt om forskning Ingen sammenheng mellom høyfrekvent stråling og hjernesvulster Illustrasjonsfoto: Colourbox En stor multinasjonal studie har ikke funnet en sa…