Nytt om forskning

Genredigerte celler angriper egen modersvulst

Nytt om forskning Genredigerte celler angriper egen modersvulst Illustrasjonsfoto: Colourbox Genredigering ved hjelp av CRISPR har gjort om gliomceller som har …

Norske forskere fant bakdøren til hjernen

Nytt om forskning Norske forskere fant bakdøren til hjernen En gruppe norske forskere som inkluderer Kyrre Emblem som også holdt foredrag på vår fagdag, har lyk…

Østerrikske forskere har laget mini-hjerner til forskningsbruk

Nytt om forskning Østerrikske forskere har laget mini-hjerner til forskningsbruk Illustrasjonsfoto: Colourbox På grunn av kompleksiteten i cellene har hjernesvu…

Ingen sammenheng mellom høyfrekvent stråling og hjernesvulster

Nytt om forskning Ingen sammenheng mellom høyfrekvent stråling og hjernesvulster Illustrasjonsfoto: Colourbox En stor multinasjonal studie har ikke funnet en sa…