Nytt om forskning

Genredigerte celler angriper egen modersvulst

Illustrasjonsfoto: Colourbox Genredigering ved hjelp av CRISPR har gjort om gliomceller som har forlatt svulsten til celler som søker «hjem» og bekjemper sin eg…

Norske forskere fant bakdøren til hjernen

En gruppe norske forskere som inkluderer Kyrre Emblem som også holdt foredrag på vår fagdag, har lyktes med å finne en vei forbi blod-hjernebarrieren. Forskergr…

Ingen sammenheng mellom høyfrekvent stråling og hjernesvulster

Illustrasjonsfoto: Colourbox En stor multinasjonal studie har ikke funnet en sammenheng mellom det å utsette seg for høyfrekvent stråling på jobb og hjernesvuls…

Østerrikske forskere har laget mini-hjerner til forskningsbruk

Illustrasjonsfoto: Colourbox På grunn av kompleksiteten i cellene har hjernesvulster vært vanskelig å studere i dyreforsøk. Glioblastom, den mest aggressive for…