Litt av hvert

Nye helsekrav til førerkort 1. oktober 2016

Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes Lenger frem i bladet har vi beskrevet mer inngående reglene rundt epilepsi og førerkort. 1. oktober innføres det nye helsekrav …

Endringer i likepersonstjenesten

Illustrasjonsfoto: Colourbox Erfaringer med vår kontakttelefon viser at den er lite brukt. Det er i stedet flere som henvender seg til sekretariatet på dagtid m…

Cannabis godkjent til forskrivning

- Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk (SLV) er enige om at det er en liten gruppe vi mener kan ha nytte av medisinsk cannabis, men som ikke får det lovl…

Nytt fra forskning – mulig gjennombrudd for glioblastompasienter

SurVaxM er en nyutviklet og patentert immunterapeutisk vaksine som retter seg mot Survivin, et protein som finnes i 95 prosent av glioblastomer og mange andre k…

Nettsalg av medisiner

Illustrasjonsfoto: Colourbox Som du kanskje kjenner til, ble det i oktober åpnet for å bestille reseptpliktige medisiner på nettapotek. Det er allerede flere ap…

Årskonferansen 2017

Dato for neste års konferanse er allerede satt. Fredag 5. mai samles vi for en kort presentasjon av det nyvalgte styret som skal velges på landsstyremøtet samme…

Ventelister ved fastlegebytte

Fra 28. november er det mulig å sette seg opp på venteliste hos fastleger som har fulle pasientlister. Dette er noe som har vært etterspurt hos mange, både pasi…

Hjernesvulstforeningen etablerer mannegruppe

Er du mann og ønsker å snakke med andre menn om hjernesvulst hos deg selv eller en pårørende? Da er du ikke alene! Hjernesvulstforeningen ønsker å etablere et t…

Litt av hvert

Optune godkjent til behandling av førstegangs glioblastompasienter i Australia Illustrasjonsfoto: Colourbox Novocure har annonsert at deres Tumor Treating Field…

Litt av hvert

Denne utgaven av Hjerne Det! kunne visst ha vært viet i sin helhet til oppdateringer innen pågående forskning, da det er mye som skjer for tiden. For at det ikk…

Bestillerforum skal nå begynne å høre etter

Foto: Geir Mogen/NTNU Nytilsatt fagdirektør i Helse Midt-Norge, Björn Gustafsson, har fra årsskiftet akslet børen som leder av Bestillerforum. I et intervju med…

Stortingsvalget 2021

Illustrasjonsfoto: Colourbox Det nærmer seg nytt stortingsvalg og redaksjonen har fått høre at det i år blir en kamp mellom distrikter og byer, elektriske og di…