Litt av hvert

Visualase

Litt av hvert Visualase Det er bare fire timer kjørevei fra Oslo til Göteborg og sykehuset Sahlgrenska. Vi har tidligere skrevet om at Bestillerforum sa nei til…

Compassionate use i realiteten avskaffet i Norge

Litt av hvert Compassionate use i realiteten avskaffet i Norge Illustrasjonsfoto: Colourbox Compassionate use dreier seg om at produsentene for egen regning gir…

Bestillerforum skal nå begynne å høre etter

Litt av hvert Bestillerforum skal nå begynne å høre etter Foto: Geir Mogen/NTNU Nytilsatt fagdirektør i Helse Midt-Norge, Björn Gustafsson, har fra årsskiftet a…

Stortingsvalget 2021

Litt av hvert Stortingsvalget 2021 Illustrasjonsfoto: Colourbox Det nærmer seg nytt stortingsvalg og redaksjonen har fått høre at det i år blir en kamp mellom d…

Optune

Litt av hvert Optune Vi redaksjonen har også hørt at en av sakene som er meldt inn fra Kreftforeningen som prinsipielt viktig i evalueringen av Nye metoder er O…

Sykehuset Nordmøre og Romsdal

Litt av hvert Sykehuset Nordmøre og Romsdal Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal Fra ellers velinformert hold har redaksjonen underhånden mottatt tips om at det …

Litt av hvert

Litt av hvert Litt av hvert Denne utgaven av Hjerne Det! kunne visst ha vært viet i sin helhet til oppdateringer innen pågående forskning, da det er mye som skj…

Litt av hvert

Litt av hvert Litt av hvert Optune godkjent til behandling av førstegangs glioblastompasienter i Australia Illustrasjonsfoto: Colourbox Novocure har annonsert a…

Nytt fra forskning – mulig gjennombrudd for glioblastompasienter

Litt av hvert Nytt fra forskning - mulig gjennombrudd for glioblastompasienter SurVaxM er en nyutviklet og patentert immunterapeutisk vaksine som retter seg mot…

Nettsalg av medisiner

Litt av hvert Nettsalg av medisiner Illustrasjonsfoto: Colourbox Som du kanskje kjenner til, ble det i oktober åpnet for å bestille reseptpliktige medisiner på …

Årskonferansen 2017

Litt av hvert Årskonferansen 2017 Dato for neste års konferanse er allerede satt. Fredag 5. mai samles vi for en kort presentasjon av det nyvalgte styret som sk…

Cannabis godkjent til forskrivning

Litt av hvert Cannabis godkjent til forskrivning - Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk (SLV) er enige om at det er en liten gruppe vi mener kan ha nytte…