Høring

Forskning og høyere utdanning innenfor helsetjenestene

Høring Forskning og høyere utdanning innenfor helsetjenestene I løpet av vinteren 2023 skal Stortinget behandle regjeringens stortingsmelding om forskning og hø…

Rolf J. Ledal

Hjernesvulstforeningen på Stortinget

Høring Hjernesvulstforeningen på Stortinget Hjernesvulstforeningens ryggrad er likepersonstjenesten, sies det ofte. Ryggraden er viktig og det som holder oss op…

Rolf J. Ledal

Hjernesvulstforeningen på Stortinget

Høring Hjernesvulstforeningen på Stortinget Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 inneholder både gode forslag og mindre gode forslag. To av de mindre…

Rolf J. Ledal

Høringssvar kap. 2655 Uførhet

Høring Høringssvar kap. 2655 Uførhet Pål Kjeldsen Leder Bakgrunn Ordningen med ny uføretrygd til erstatning for dagens uførepensjon gjøres gjeldende fra og med …

Pål Kjeldsen