Høring

Høringssvar kap. 2655 Uførhet

Pål Kjeldsen Leder Bakgrunn Ordningen med ny uføretrygd til erstatning for dagens uførepensjon gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2015. De siste tilpasningen…

Pål Kjeldsen

Hjernesvulstforeningen på Stortinget

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 inneholder både gode forslag og mindre gode forslag. To av de mindre gode forslagene som HSF ønsket å ta opp med…

Rolf J. Ledal

Hjernesvulstforeningen på Stortinget

Hjernesvulstforeningens ryggrad er likepersonstjenesten, sies det ofte. Ryggraden er viktig og det som holder oss oppreist, men som med en vanlig kropp, er det …

Rolf J. Ledal