Barn og ungdom

Barn og ungdom

Likeperson i Hjernesvulstforeningen Unni Schultz deltok som frivillig på arrangementet, og hun har nedenfor skrevet referat fra helgen. Drømmedagene gjorde noe …

Unni Schultz

Drømmedager i Stavanger

Hjernesvulstforeningen arrangerte den 10.-12. januar 2014 Drømmedagene for barn og ungdom mellom 5-16 år i Stavanger, i samarbeid med stiftelsen Sykehusbarn Avd…

Sven Olav Wold

Sensommerleir på Oscarsborg festning

Hjernesvulstforeningen arrangerte sensommerleir 29.-31. august på Oscarsborg festning, midt i Drøbaksundet. EMMB som står for Energi, mestring, mot og begeistri…

Ingrid Karoline Orud

Barn og unge som er behandlet for svulst i hjernen

Stadig flere barn og unge overlever hjernesvulst. Det betyr at fysioterapeuter i økende grad får i oppdrag å hjelpe dem. Eva Mølme fysioterapeut, MSc, seniorråd…

Eva Mølme

Skolestart – hva må du passe på?

Som barn og ungdom legges premissene for størsteparten av voksenlivet. Det er da grunnleggende og videregående utdanning gjennomføres og legger grunnlaget for d…

Rolf J. Ledal