Barn og ungdom

Ville, Våge, Mestre

Barn og ungdom Ville, Våge, Mestre Hjernesvulstforeningen Sør-Øst i samarbeid med hovedforeningen Helgen 28.-30. oktober var nærmere 40 barn, ungdom og foresatt…

Trond Jære

Tid og aktiviteter – bedre enn gaver?

Barn og ungdom Tid og aktiviteter - bedre enn gaver? Tiden vi er inne i nå handler kanskje for mange om å finne de rette gavene, både til å legge under juletree…

Rolf J. Ledal

Skolestart – hva må du passe på?

Barn og ungdom Skolestart - hva må du passe på? Som barn og ungdom legges premissene for størsteparten av voksenlivet. Det er da grunnleggende og videregående u…

Rolf J. Ledal

Barn og unge som er behandlet for svulst i hjernen

Barn og ungdom Barn og unge som er behandlet for svulst i hjernen Stadig flere barn og unge overlever hjernesvulst. Det betyr at fysioterapeuter i økende grad f…

Eva Mølme

Sensommerleir på Oscarsborg festning

Barn og ungdom Sensommerleir på Oscarsborg festning Hjernesvulstforeningen arrangerte sensommerleir 29.-31. august på Oscarsborg festning, midt i Drøbaksundet. …

Ingrid Karoline Orud

Drømmedager i Stavanger

Barn og ungdom Drømmedager i Stavanger Hjernesvulstforeningen arrangerte den 10.-12. januar 2014 Drømmedagene for barn og ungdom mellom 5-16 år i Stavanger, i s…

Sven Olav Wold

Barn og ungdom

Barn og ungdom Barn og ungdom Likeperson i Hjernesvulstforeningen Unni Schultz deltok som frivillig på arrangementet, og hun har nedenfor skrevet referat fra he…

Unni Schultz