Økonomi

Økonomisk støtte – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende

Har du eller dine nærmeste økonomiske vanskeligheter på grunn av kreftsykdom? Da kan du søke Kreftforeningen om: - et bidrag for å lette den økonomiske situasjo…

Flere mistet bostøtten i fjor

Rolf J. Ledal I tillegg til alvorlig sykdom er det ingen som trenger tilleggsbelastningen med å måtte flytte fra eget hus og egen hage. I Norge er det en målset…

Rolf J. Ledal

Lev lurt!

Rolf J. Ledal Noe av det som er krevende med å ha nedsatt kognisjon på grunn av hjernesvulst eller annet, er at det kan være vanskelig å orientere seg i en jung…

Rolf J. Ledal

Nye satser fra 1. mai 2017

Folketrygdens grunnbeløp og pensjonene ble med virkning fra 1. mai 2017 regulert i tråd med gjeldende regler for grunnbeløp og pensjoner. For den som har sett f…

Rolf J. Ledal

Lev lurt!

Hjernesvulstforeningen får fra tid til annen spørsmål om boligordninger for vanskeligstilte. De som rammes av hjernesvulster ender ofte opp som uføretrygdete og…

Rolf J. Ledal

Uføretrygden under radaren?

Vårens vakreste eventyr, lønnsforhandlingene, er godt i gang med forpostfektninger og posisjonering. Rolf J. Ledal «Alle» mener at de er den viktigste gruppen å…

Rolf J. Ledal

Lev lurt – kjøp forsikring i tide

Spørsmålene som kommer inn til Hjernesvulstforeningen spenner over et vidt område, og noen ganger får vi også spørsmål om forsikringsrettigheter. Rolf J. Ledal …

Rolf J. Ledal

Støtteordninger du kan benytte deg av

Når man faller utenfor arbeidslivet pga. sykdom, er det det offentlige som skal sikre deg en tilstrekkelig inntekt. Rolf J. Ledal Illustrasjonsfoto: BF Sandnes …

Rolf J. Ledal

Lev lurt!

Denne utgaven av våre tips tar for seg to forhold. Det første er nødvendigheten av å sikre at egne journaler i helsevesenet innholdet nødvendig informasjon for …

Rolf J. Ledal