Økonomi

Grunnbeløpet og pensjonene

Økonomi Grunnbeløpet og pensjonene Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 106 399 kroner til 111 477 kroner fra 1. mai 2022, noe som tilsvarer 4,77 prosent. Samti…

Trygdeoppgjøret 2021

Økonomi Trygdeoppgjøret 2021 Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,98 prosent fra 101 351 kroner til 106 399 fra 1. mai 2021. Etter årets trygdeoppgjør blir pe…

Støtteordninger du kan benytte deg av

Økonomi Støtteordninger du kan benytte deg av Når man faller utenfor arbeidslivet pga. sykdom, er det det offentlige som skal sikre deg en tilstrekkelig inntekt…

Rolf J. Ledal

Lev lurt!

Økonomi Lev lurt! Denne utgaven av våre tips tar for seg to forhold. Det første er nødvendigheten av å sikre at egne journaler i helsevesenet innholdet nødvendi…

Rolf J. Ledal

Lev lurt – kjøp forsikring i tide

Økonomi Lev lurt - kjøp forsikring i tide Spørsmålene som kommer inn til Hjernesvulstforeningen spenner over et vidt område, og noen ganger får vi også spørsmål…

Rolf J. Ledal

Uføretrygden under radaren?

Økonomi Uføretrygden under radaren? Vårens vakreste eventyr, lønnsforhandlingene, er godt i gang med forpostfektninger og posisjonering. Rolf J. Ledal «Alle» me…

Rolf J. Ledal

Nye satser fra 1. mai 2017

Økonomi Nye satser fra 1. mai 2017 Folketrygdens grunnbeløp og pensjonene ble med virkning fra 1. mai 2017 regulert i tråd med gjeldende regler for grunnbeløp o…

Rolf J. Ledal

Lev lurt!

Økonomi Lev lurt! Hjernesvulstforeningen får fra tid til annen spørsmål om boligordninger for vanskeligstilte. De som rammes av hjernesvulster ender ofte opp so…

Rolf J. Ledal

Lev lurt!

Økonomi Lev lurt! Rolf J. Ledal Noe av det som er krevende med å ha nedsatt kognisjon på grunn av hjernesvulst eller annet, er at det kan være vanskelig å orien…

Rolf J. Ledal

Flere mistet bostøtten i fjor

Økonomi Flere mistet bostøtten i fjor Rolf J. Ledal I tillegg til alvorlig sykdom er det ingen som trenger tilleggsbelastningen med å måtte flytte fra eget hus …

Rolf J. Ledal

Økonomisk støtte – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende

Økonomi Økonomisk støtte - et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende Har du eller dine nærmeste økonomiske vanskeligheter på grunn av kreftsykdom? Da kan …