Nytt fra regionene

Rogaland

Rogaland er en av regionlagene i Hjernesvulstforeningen. Vi sitter åtte personer i styret, to i nordfylket og seks i sørfylket. Vi samarbeider om ulike aktiviteter som vi tilbyr medlemmene våre. Aktivitetene er varierte, og vi prøver å treffe alle aldersgrupper.

Eksempel på aktiviteter er ukentlig yoga i Sandnes. Ellers tilbyr vi klatring, bowling, bingo og pizzakvelder, tilrettelagte turer og konserter og både nord og sørfylket.

Flere i styret er selv rammede. Andre er pårørende til ektefelle og pårørende til barn med hjernesvulst. Noen av oss er også likepersoner.

Vil du være med på aktivitetene våre finner du info om disse på Facebook-gruppa vår HSF Hjernesvulstforeningen Rogaland. Be om medlemskap. Har du ikke Facebook, send en melding til nestleder Trine Pettersen på 917 13 218.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å delta på det vi tilbyr, og vi ser frem til å bli kjent med flere av medlemmene våre.