Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen bytter medlemssystem

Hjernesvulstforeningen vil fredag 7. juni ta bort muligheten for å melde seg inn i foreningen, som en del av forberedelsene til å bytte til Winorg som medlemssystem. Etter planen skal vi åpne for innmeldinger igjen og medlemmene møte sin nye tilgang til «Min side» den 13. juni. For å være sikre på at alt virker som det skal, så regner vi med at vi kommer til å bruke den 13. og 14. til utprøving av systemet. Mandag 17. er det forhåpentligvis fullt ut fungerende og vi åpner opp påmeldingen til Aktivitetshelgen i oktober som det første arrangementet i nytt medlemssystem.

Vi ber alle våre medlemmer og tillitsvalgte om å ikke gjøre noen endringer av adresser eller annet etter 6. juni, i dagens medlemssystem. Dette fordi vi skal eksportere alt som ligger i dagens medlemssystem til Winorg, og vi må være sikre på at det ikke er noen endringer i medlemsdata som går oss hus forbi. Selv om du har mulighet til å gjøre dette via Gnist-appen på telefonen din eller på nett, så vil det altså ikke bli med over i nytt system.

Dagens medlemssystem vil ikke bli avsluttet før 1. juli, så medlemmer og tillitsvalgte vil fortsatt kunne finne seg selv og eventuelle familie i Gnist, etter at Winorg er tatt i bruk. Dette vil etter en tid bli borte. Vi sender ut en melding via e-post eller SMS til alle våre medlemmer som har registrert dette, om bytte av medlemssystem når Winorg er klart til å tas i bruk av alle.