Hjernesvulstforeningen

Min hjernesak

Merete Bue fra Trondheim

Siden det ikke ser ut til å bli funnet er kur/løsning på hjernesvulst med det første (dessverre) så må vi kunne hjelpe nå de som blir rammet nå. Hjelp til å mestre hverdagen er min hjernesak, og ikke minst at det skjer i lokalsamfunnene rundt om. Derfor er jeg blant annet ved Vardesentret/pusterommet ved St. Olavs hospital som frivillig og der møter jeg flere av dere hjernesvulstrammede og pårørende.