Konferanse

International Young Carers Conference 2024

9.–11. april reiste jeg til Manchester for å delta på International Young Carers Conference sammen med ungdomsrådet til Pårørendealliansen.

Elizabeth Ledal

Venstre side: Elizabeth Ledal, Celine Haaland-Johansen. Høyre side: Robin Kirknes Andreassen, Alice Steckmest, Oda-Marie Muriaas

Konferansen ble arrangert av Carers Trust, Commonwealth Organization for Social Work, Euro Carers, Manchester Metropolitan University, Mytime Young Carers, Nationellt kompetenscentrum anhöriga og The Year of Youth 2023/24, og fant sted i Brooks Building hos Manchester University.

Mange unge pårørende med omsorgsroller møtte opp for å dele sine historier.

Konferansen bestod av plenumssesjoner hvor alle deltakerne var samlet i et auditorium for å høre nåværende unge pårørende fortelle om sin situasjon, måter å tilnærme seg forskning på unge pårørende, internasjonale perspektiver om unge pårørende fra rundt om i verden, og historier fra tidligere unge pårørende som er med å gjøre en endring i dag. I tillegg var det ulike økter hvor man kunne velge mellom flere ulike workshops, korte presentasjoner og symposium. Jeg valgte i hovedsak å få med meg flere symposium og korte presentasjoner i de ulike øktene, og hovedfokuset i disse var hvordan man har identifisert unge pårørende som yter omsorg i ulike land og hvordan disse har det.

Identifisering av unge pårørende med omsorgsroller og deres behov er viktig.

Jeg lærte mye ved å delta på International Young Carers Conference og deltakelsen har vekket mange tanker rundt hvordan samfunnet kan tilrettelegge bedre for unge pårørende som yter omsorg for foreldre, søsken og besteforeldre. Det var spesielt interessant å høre om de store forskjellene mellom de skandinaviske landene rundt bevissthet og politisk identifisering av unge pårørende med omsorgsroller. Norge og Sverige kom høyt på Becker og Leus klassifisering fra 2016 og 2021, mens Finland var lavere på klassifisering og Danmark var ikke med i det hele tatt. Som ung pårørende var det veldig fjernt å høre at Norge ligger høyt på klassifiseringen når det gjøres såpass lite fra politisk hold og mange opplever at de ikke blir sett og hørt.

Det var en spesiell opplevelse å få lov til å delta på konferansen sammen med ungdomsrådet til Pårørendealliansen. Det er ikke ofte man får tilbringe tid med en hel gjeng unge pårørende og det var forfriskende å kunne prate med andre unge pårørende om ting ungdommer som regel ikke kan identifisere seg med. Jeg er derfor veldig glad og takknemlig for at jeg har fått en plass i ungdomsrådet til Pårørendealliansen, og jeg gleder meg stort til å jobbe videre med noen veldig flotte mennesker for å øke bevisstheten rundt unge pårørende som omsorgspersoner.