Hjernesvulstforeningen

HSF Ung

Elizabeth Ledal

Styringsgruppen har de siste månedene brukt mesteparten av tiden sin på planlegging av aktivitetshelgen 11.–13.oktober sammen med arbeidsgruppen til hovedstyret. Arbeidet med aktivitetshelgen er veldig viktig for oss, og vi legger derfor mye tid og ressurser inn i arbeidet for å få til en vellykket helg for barn og unge som er rammet og pårørende til noen med hjernesvulst.

Styringsgruppen er fortsatt på jakt etter nye medlemmer til styringsgruppen. Vi oppfordrer derfor alle som er interessert i å sende en e-post til el@hjernesvulst.no med litt informasjon om deg selv og din motivasjon til å være med i styringsgruppen.

Vi møtes over teams omtrent en gang i måneden og diskuterer da ulike temaer og aktiviteter vi ønsker å gjennomføre.

Likepersoner med erfaring som unge pårørende: Elisabeth Sandvik, Marianne Sandvik og Elizabeth Ledal.