Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstmai og malestunt 21. mai

Hjernesvulstforeningen sentralt og regionlag Sør-Øst samarbeidet om gjennomføringen av malestuntet «HÅP» som ga Hjernesvulstforeningen stor oppmerksomhet og mange inntektsbringende strøk med penselen.

Trond Jære

Rammen for «HÅP» var fantastisk med skyfritt, 25 grader og  et yrende liv i byen.

Ja, interessen var i overkant av hva de største optimistene hadde forestilt seg og som i tillegg til kjærkomne inntekter også ga en «boost» for alle involverte fra Hjernesvulstforeningen.

Cecile Hansen og Randi Margrete Kvernberg planlegger malestunt utenfor Stortinget.

Idéen om malestuntet startet i fjor da Randi Margrete Kvernberg gjennomførte tilsvarende malestunt på Amfi Orkanger, som vi hadde omtale av i medlemsbladet nr. 2/23. Fjorårets maleri som fikk navnet «Optimisten» har til nå innbragt ca. 90 000 kroner!

Generalsekretær Rolf fikk æren av å sette første avtrykk.

Når interessen for å arrangere tilsvarende i Oslo var til stede, stilte Randi opp på nytt og har i stor grad hatt regien på opplegget sammen med Cecilie i regionlag Sør-Øst og sekretariatet.

21. mai så maleriet HÅP dagens lys med hjelp fra forbipasserende osloborgere, turister, stortingspolitikere og andre som tilfeldigvis var på «rett sted til rett tid». Alle som malte ble invitert til å vippse 100 kroner eller mer, og til å signere bak på lerretet.

Slik ble HÅP seende ut etter en dag i Oslo.

De største inntektene håper vi gjenstår når maleriet skal auksjoneres bort til inntekt for forskning på hjernesvulster. Hvordan dette skal skje kommer vi tilbake til med informasjon på nettsiden og i sosiale media, men stilles ut i Pilestredet 27 fra juni og en tid fremover.

Helsepolitikerne, Even A. Røed, Tove Elise Madland og Truls Vasvik sammen med Randi.

Invitasjoner gikk også til politikere og hele ti stortingspolitikere med rådgivere møtte opp og malte. Blant flere profiler fikk vi besøk av både leder og nestleder i helse- og omsorgskomitéen, samt flere medlemmer fra helsekomitéen og andre komitéer. Vi registrerte et tverrpolitisk engasjement. Etter å ha stått noen timer på Eidsvolls plass utenfor Stortinget flyttet vi oss til Aker Brygge.

Begge stedene var vi hjertelig velkomne, og vi må spesielt nevne den velvilje landlorden på Aker Brygge viste ved å la oss stå på beste plass på Stranden. Saken vår synliggjort med «HÅP» gjorde inntrykk på utleier og vi er svært takknemlig for muligheten vi fikk til å stå sentralt plassert i dette utstillingsvinduet i fire timer!

Et slikt stunt handler om mer enn innsamling av midler til forskning, det utløser også mye følelser, både for rammede, pårørende og etterlatte. Flere i lignende situasjoner fant hverandre og fikk noen gode samtaler midt oppi malingen.

Arrangøren opplevde en stor velvilje fra flere hold og Randi ønsker spesielt å rette en stor takk til Liv fra Tegne Christ Engebretsen & Søn AS som sponset både lerret og maling. HÅP (maleriet) blir stående utstilt i forretningen i Pilestredet 27 deler av sommeren og vi oppfordrer alle som har mulighet til å stikke innom butikken og ta en titt.

Jon Inge med sin motorsykkel.

På bryggen fikk vi også besøk av ildsjel for kreftsaken, Jon Inge Dieset, som med sin rosa og grå motorsykkel dekorert med grå og rosa sløyfe vakte oppsikt. Jon Inge samler inn penger via Kreftforeningen til brystkreft og hjernekreft og skal i august kjøre motorsykkel fra Kirkenes til Lindesnes og har egen side på Facebook som heter «MC tur for Kreftforeningen» hvor han poster fra turen. Vi ønsker ham god tur og takker Jon Inge for sitt engasjement for hjernekreft!

En flott og inspirerende dag i møte med fantastiske mennesker og initiativtaker Randi gir dagen, på en skala fra 1–10, karakteren 20!