Konferanse

Forskning gir HÅP

Nasjonal hjernesvulstkonferanse 3. april

Over 200 deltok på den nasjonale hjernesvulstskonferansen 3. april i store auditorium på Rikshospitalet.

Trond Jære

Store auditorium, Rikshospitalet

Norsk hjernesvulstkonsortium  og Hjernesvulstforeningen  arrangerte i samarbeid konferansen som fikk økonomisk støtte fra Kreftforeningen. Leder i hjernesvulstkonsortiet, Einar Osland Vik-Mo (bildet) er den selvskrevne konferansier for et slikt symposium.

Både rammede, pårørende, leger, sykepleiere, politikere og andre interesserte møtte forskere fra hele landet. 22 forskjellige studier og prosjekt ble presentert og det blir spennende å følge disse og se resultater. Vi kan slå fast at det skjer mye god forskning. Et av målene er å få en bedre oversikt over forskningen som skjer på hjernesvulster og ikke minst sammen med rammede og pårørende. En slik konferanse med denne sammensetningen er så langt vi har oversikt over ikke blitt arrangert før i Norge.

I pausene gikk praten og nye bekjentskap oppstod. På konferansen var det gode presentasjoner på rekke og rad.

For den som er rammet og berørt av en slik sykdom, er det selvsagt ekstra spennende og se det som presenteres og som gjelder ens egen situasjon. Et forsterket HÅP er et ord som blir mye brukt i tilbakemeldinger etter konferansen. Selv om det kun ble korte presentasjoner av forskerne og deres studier, ble det en bra kartlegging på noe av det som skjer akkurat nå.

Styreleder i HSF, Pål Oraug.

Etter at styreleder, Pål Oraug (ønsket velkommen med Coldplay sin «Fix it» og et emosjonelt innblikk som mange kan kjenne seg igjen i. Konferansen ble åpnet av Ketil Widerberg fra Oslo Cancer Cluster som Hjernesvulstforeningen er medlem av.

Ketil Widerberg fra Oslo Cancer Cluster.

Imponerende stor interesse fra forskere som ønsker å delta og presentere sine prosjekter gjorde at det ble et veldig tett program. Forskerne fikk på rekke og rad kun fem til ti minutter til korte presentasjoner og da ble de hyppige pausene med litt kaffemat og pianomusikk i bakgrunnen kjærkomne for å sortere tankene.

Dette fikk de fremmøtte innblikk i:

 • PET/MR for nye behandlingsmetoder for glioblastom – Gerd Berge, UiT

 • Tumorspesifikk radioaktiv behandling – Ingolv Bach-Gansmo, UNN

 • Hjerneorganider – Stephanie Gisela Schwab, HUS

 • Bruk av PET ved gammaknivbehandling av gliomer – Nina Obad, HUS

 • Protonstråling og PRO-GLIO studie – Petter Brandal, OUS

  Petter Brandal

 • Om basalforskning i Bergen – Hrvoje Miletic, UiB

 • Kirurgi for glioblastoma – Eduardo Mendoza, OUS

 • Raskere molekylærdiagnostikk for hjernekreft – Skarphéðinn Halldórsson, OUS

 • Våkenkraniotomi – Einar Vik-Mo, OUS

 • Monitorering av avansert hjernefunksjon. – Guro Minken, OUS

 • Intraoperativ MR og nevrofysiolog – Awais Mughal, OUS

 • Språklige og kognitive forandringer hos pasienter med hjernetumor – Eike Wehling, HUS

 • Teranostikkbehandling av høygradige gliom – Live Eikenes, NTNU

 • Kirurgi vs stråling av hjernemetastase – Magnus Fagerheim Sættem, HUS

 • Vestibularisschwannomer – Morten Lund-Johansen, HUS

 • Medikamentell forbedring av strålebehandling for pasienter med glioblastom – Bente Skeie, HUS

 • Pasientsentrert behandling ved spredning av kreft i hjernen – Olav Yri, OUS

 • Kvalitetsregister for hjerne- og ryggmargssvulster – Tor Ingebrigtsen

 • Avansert billeddiagnostikk og KI – Kyrre Emblem, OUS

 • EU-studie om immunapparatet og glioblastom – Else Marit Inderberg, OUS

 • Personlige cellekulturer fra hjernekreft – Cecilie Sandberg, OUS

 • Medikamentscreening og persontilpasset behandling av glioblastom (ISM-GBM) – Erlend Skaga, OUS

På tampen av dagen fikk vi en sterk og gripende formidling fra det å være pårørende. Stortingsrepresentant Jenny Klinge står midt i en krevende situasjon som pårørende til sin samboer som har hjernekreft, samtidig med en krevende jobb som stortingspolitiker.

Pårørende og stortingspolitiker, Jenny Klinge.

Helt til slutt inntok Nina Jensen podiet i en samtale med helsepolitiske talspersoner fra Stortinget. Nina er initiativtaker til hjernesvulstkonsortiet og styremedlem i Hjernesvulstforeningen og en sterk pådriver for økt forskning for å «finne en kur mot hjernekreft» .

Nina Jensen flankert av til venstre Morten Wold (FrP), komitémedlem i helsekomiteen og Truls Vasvik (Ap), 1. nestleder i helsekomiteen.

Flere av de største partiene var invitert, men vi er svært takknemlig for at 1. nestleder i helsekomitéen, Truls Vasvik (AP) og komitémedlem, Morten Wold (FrP) stilte opp. Begge snakket de om å styrke innsatsen på forskning og at persontilpasset behandling er spesielt viktig. De to var også enige om å utnytte den muligheten som ligger i et sterkere samarbeid mellom privat og offentlig samarbeid. Vi hørte en tydelig forståelse og enighet om å styrke innsatsen på forskning, men selvsagt med noen nyanser på hvordan det skal løses.

Foredragene fra konferansen finnes på Vimeo og YouTube.