Behandling

Pasientoppropet

Rolf J. Ledal 

41 pasientorganisasjoner står sammen bak pasientoppropet.no. Målet er å samle underskrifter som vi vil overlevere norske helsemyndigheter med beskjed om at vår tålmodighet på vegne av norske pasienter er slutt: Vi forventer og forlanger at norske pasienter skal få tilgang til den beste behandlingen snarest etter at den er tilgjengelig på markedet. Det er ikke tilfellet i dag.

Hvis du er så uheldig å få hjernekreft, lønner det seg ikke å bo i Norge. Vi bruker nemlig lengre tid enn land som Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner og metoder som forlenger livet uten å gi store belastninger på pasienten. Hjernekreft står for en betydelig del av dødelig kreft, og gir stor sykdomsbelastning for pasient og pårørende. I de fleste tilfeller finnes det i dag ingen behandling som kan kurere hjernekreften. Men det finnes metoder som kan gi pasientene mer tid.

Både Sverige og Danmark bruker Optune elektrisk feltterapi, som Norge mener er for kostbart. Begge land tilbyr Visualase laserablasjon, som Beslutningsforum uttrykker at de ønsker en norsk studie på – selv om metoden er godt dokumentert fra andre land. Norske pasienter dør mens de venter på behandling. Vår tålmodighet er slutt! Vis at du også krever raskere tilgang til nye medisiner og behandlinger, signer Pasientoppropet på pasientoppropet.no.