Nytt fra regionene

Regionlagene er limet i Hjernesvulstforeningen

Regionlagene er ankerfestene for Hjernesvulstforeningen rundt om i landet. For en landsomfattende pasientorganisasjon som Hjernesvulstforeningen er, blir regionlagene det nærmeste kontaktpunktet for de fleste av våre 1300 medlemmer og vi anbefaler medlemmene til å delta og engasjere seg lokalt.

Foreningens fem regionlag presenteres med litt fakta om laget, med ekstra fokus på leder og nestleder som av redaksjonen ble oppfordret til å skrive litt om seg selv.

I tillegg er det noen linjer om informasjon fra lagene om aktiviteter og tanker om drift.

Det kan se ut som det er et felles ønske om økende samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av regiongrensene. Dette kan være både til nytte og gi inspirasjon som kommer medlemmene til gode.

Regionlagene med de tillitsvalgte i spissen er i tillegg til å pleie medlemskontakt også gjerne iverksettere for lokale aktiviteter. Både sentralstyret og sekretariatet får viktige og nyttige tilbakemeldinger fra regionene og det vektlegges en gjensidig god dialog med alle fem lagene.

Tilbakemeldinger fra flere tillitsvalgte tyder på at det i tillegg til å bidra med drift av laget også er positivt og hyggelig å være en del av styret.

Vi oppfordrer medlemmene til å kontakte sitt regionlag når dere har noe på hjertet eller ønsker å engasjere dere lokalt.

Vi takker våre frivillige lokale helter som holder hjulene i gang til beste for vår felles sak!