Nytt fra regionene

Nord-Norge

Nestleder Torunn Hermansen og leder Solveig Lonsdal i region Nord-Norge.

Omfatter hele Nord-Norge

105 medlemmer

Kontaktinfo:

E-post: nord-norge@hjernesvulst.no

Mobil: 915 22 945

Nettside: https://hjernesvulst.no/regionlag/nord-norge/

Leder: Solveig Lomsdal

Bor i Brønnøysund med sin familie og er glad i natur og friluftsliv.

Har vært medlem i Hjernesvulstforeningen siden 2016.

Har gjennom åtte år på høyskole/universitet utdannet som intensivsykepleier, anestesisykepleier og nå helsesøster. Jeg er glad jeg skal fortsette å jobbe med barn/ungdom og håper jeg kan bidra til å gjøre en forskjell.

Livet blir ikke alltid som en tenker og ønsker, men det er alltid åpning for nye muligheter. Når en dør lukkes er det bare å se etter en ny som kan åpnes!

Nestleder: Torunn Hermansen

Torunn Hermansen 50 år og fra Alta, nestleder og vært med i styret fra 2018.

Jeg er sosial, positiv, engasjert og synes det er viktig at vi har en felles møteplass.

Øvrige styremedlemmer:

Mariann Gamst Aasnes

Solveig Strand

Informasjon fra Nord-Norge

På årsmøtet ble det alle tillitsvalgte gjenvalgt og stemningen var god. Flere idéer til aktiviteter som det skal jobbes videre med. Styreleder og generalsekretær deltok på årsmøtet som gjester. Styret ønsker innspill fra medlemmene velkommen!