Nytt fra regionene

Rogaland

Leder Jeanette Gilles og nestleder Trine Pettersen i region Rogaland.

Omfatter Rogaland fylke

121 medlemmer

Kontaktinfo:

E-post: rogaland@hjernesvulst.no

Mobil: 976 37 987

Nettside: https://hjernesvulst.no/regionlag/rogaland/

Leder: Jeanette Gillies

Jeg heter Jeanette Gillies og er 49 år og leder for hjernesvulstforeningen i Rogaland. Jeg er utdannet lærer og jobber som spesialpedagog i ungdomstrinnet. Jeg er mor til tre ungdommer og en av de har hjernesvulst. Dette er også bakgrunnen for mitt engasjement i hjernesvulstforeningen. Jeg ønsker å bidra til en forening der både rammede og pårørende skal finne et fellesskap gjennom sosiale treffpunkter, gode samtaler og kjekke tilbud.

Nestleder: Trine Pettersen

Jeg heter Trine Pettersen og jeg er nestleder i hjernesvulstforeningen Rogaland. Jeg er 45 år, gift og har to jenter på 16 og 20 år. Jeg er utdannet førskolelærer og har jobbet som støttepedagog. Da jeg var 17 år opererte og strålte jeg for svulst på hjernen. Etter flere år i arbeidslivet er jeg nå ufør på grunn av senskader, men har engasjert meg i styret i HSF Rogaland og som likeperson i hjernesvulstforeningen.

Øvrige styremedlemmer:

Johanna Gudrun Adelsteindottir

Anita Habbestad Skjold

Ole Martin Nærheim

Hilde Warren

Informasjon fra Rogaland

I Rogaland har vi hatt et spennende år med flere kjekke aktiviteter og tilbud. Vi har gått på kino, revy og foredrag. Vi har faste ukentlige turer og vi har invitert til pizza og bingo. Fremover vil dette arbeidet fortsette og vi jobber stadig med å nå ut til flere medlemmer.

Samarbeid med regionlag er veldig spennende, for her kan vi dele vår erfaringskompetanse og gode ideer. Dette er også et godt fora til å ta opp saker som kan være vanskelige, samt å finne en felles plattform å stå på som representanter for den samme foreningen. Vi bør ha en delingskultur oss imellom og det som er veldig enkelt å følge med de regionale facebook-sidene der aktiviteter legges ut, samt å opprette en egen lukket facebook-gruppe for lederne. Det kan også være hensiktsmessig med noen faste teams treff og kanskje et fysisk treff i året.

Vår hjertesak er å gi hjernesvulstrammede og deres pårørende et fellesskap gjennom foreningen. Vi er opptatt av at vi i HSF Rogaland skal være en arena der vi kan samles og gjøre kjekke ting sammen, dele erfaringer og lytte til hverandre. Ingen kan sette seg bedre inn i og forstå hverandre bedre enn de som har opplevd noe liknende selv.

En annen hjertesak er forskning og at det skal være lettere tilgang på moderne medisiner. Forskning nytter, men ofte er veien lang for at pasientene får tilgang på det som finnes.