Nytt fra regionene

Midt-Norge

Nestleder Tommy Torseth og leder Anne Marie Kalseth i region Nord-Norge.

Omfatter Møre og Romsdal og Trøndelag fylker

181 medlemmer

Kontaktinfo:

E-post: midt-norge@hjernesvulst.no

Mobil: 413 71 260

Nettside: https://hjernesvulst.no/regionlag/midt-norge/

Leder: Anne Marie Kalseth

Jeg er 68 år gift med Jostein i 40 år, har realskole og handelsskole og har jobbet med kontor og salg.

Engasjementet i Hjernesvulstforeningen er som følge av å ha mistet sin datter med hjernesvulst i 2018. Hun var en spesielt samfunnsengasjert jente og aktiv på flere områder. Har fire barnebarn (snart fem) og to oldebarn.

Nestleder: Tommy Torseth

Jeg er 51 år og er samboer med Bente i Namsos. Vi har til sammen fire utflytta voksne barn, ett barnebarn og to katter. Har en bachelorgrad i vernepleie, og en allsidig erfaring.

Jeg ble operert på grunn av hjernesvulst i 2016, og ble ferdig behandlet i 2017, ikke kurert. Jeg er interessert i å kunne gjøre en forskjell for rammede og pårørende i deres liv. Som medlem i hovedstyret ønsker jeg å bidra til at vi lykkes med forskning og utvikling av nye behandlingsmetoder. I tillegg til at alle rammede skal få lik tilgang til behandling uansett hvor de bor i Norge.

Øvrige styremedlemmer:

Mette Håkonsen

Marit Arstad Schiefloe

Stein Nervik

Informasjon fra Midt-Norge

I regionlaget har vi i første omgang planer om, også påbegynt, kaffemøter. Det vil være som et lavterskeltilbud, i utgangspunktet fri for forhåndsbestemte tema.

Videre planer vil bli presentert for medlemmene utover sommeren og høsten.

I fjor gjennomførte laget arrangement for barn og ungdom med foresatte, blant annet med helikopterflyging. Slike familiearrangement er populære og som vi tenker å fortsette med.

Medlemskontakt er høyt prioritert og tidligere i vår hadde vi medlemsmøte i Molde.

Juleavslutning for medlemmene er tradisjon i regionlaget.

Midt-Norge ønsker også gjerne et sterkere samarbeid på tvers av regiongrensene og temaet vil bli nærmere diskutert på et styre-møte.

En av hjertesakene er å få med flere av de som er rammet inn i som medlem i fellesskapet.