Konferanse

Mestringskonferansen 22

Rolf J. Ledal 

Etter å ha avlyst de to foregående årene, var det endelig klart for å samles igjen til gode foredrag og trivelig samvær.

Yvonne Dolonen

Mestringskonferansen 22 ble akkurat det vi håpet på, en gjensynsfest for mange og en bli-kjentfest for nye fjes, kombinert med et program som ga deltakerne mye god og nyttig informasjon/læring.

En frisk start på programmet ble det med foredraget til sexolog Yvonne Dolonen, hvor ting som ofte er noe tabubelagt ble tatt frem i lyset. De aller færreste har leger eller andre som spør om slike ting ved alvorlig sykdom med tilhørende funksjonstap, og her fikk deltagerne på Mestringskonferansen med seg mye relevant og nyttig informasjon på veien videre.

Ole Petter Hjelle

Selv om nevrolog Ole Petter Hjelle hadde webinar for oss i fjor, var det likevel aktuelt å ta ham med som foredragsholder i år. Hans gode foredrag om hjernen og aktivitet er vel verdt å få med seg for alle.

Nylig pensjonert sjef for Forsvarets sanitet, generalmajor Jon G. Reichelt, hadde tatt på seg oppdraget med å snakke om resiliens – evne til å tåle belastningene. Han har som psykiater lang erfaring innenfor stressmestring fra sin bakgrunn i Forsvaret og innenfor helsevesenet. Et godt foredrag som deltagerne satte stor pris på.

Jon G. Reichelt

MS-pasient og foredragsholder Jan K. Bjørneboe fikk oss til å se at likheten mellom hjernesvulster og multippel sklerose er stor, når det gjelder funksjonstap og sykdomsbelastning. Han leverte et glimrende foredrag med egenkomponerte rim og humor sammen med alvoret som sykdommen også fortjener. Hans sammenligning mellom alvorlig nevrologisk sykdom og toppidrett er relevant.

Lisa Tønne var den som fikk avslutte lørdagens foredragsrekke med et frittalende innlegg om eget liv, med en god porsjon skråblikk på diagnostisering og operasjon, og vakte stor latter i salen. Her er det også lett å kjenne seg igjen i det hun forteller, for mange av oss.

Lisa Tønne

Lørdagens festmiddag med underholdning og allsang ble en trivelig kveld med godt gjensyn med det sosiale som en mestringskonferanse skal være. God mat og drikke sammen med godt selskap minner oss alle om at den tiden vi tilbringer sammen med de vi setter pris på er den tiden som betyr mest for oss.

Søndagens brå start med orienteringen om Norsk Hjernekreftnettverk og PFP-teknologien ved undertegnede ble nok for noen også krevende å delta på. Det deltagerne vet og setter pris på er at vi har de dyktige folkene i nettverket som jobber hardt for å få på plass banebrytende teknologi og nye behandlingsmetoder.

Sistemann ut i foredragsrekken var den energiske Audun Myskja som snakket om selvbilde og egenverd. Hans mange bøker vil nok bli kjøpt og lest av mange etter dette foredraget. Han vil nok også bli husket for sin smittende fremføring av Vår beste dag av Erik Bye. Hans tips til pusteteknikk likeså. Det å ta kontroll på egen pust kan hjelpe i mange situasjoner.

Etter avsluttet konferanse har deltagerne gitt svært gode tilbakemeldinger som tyder på at dette var et kjærkomment tilbud og at det var et program som blir vanskelig å overgå.