Arrangement

Fagdag 2. mai 2022

Rolf J. Ledal 

I frivillighetsåret 2022 var 2. mai «Vår dag» og denne ble markert med en fagdag om hjernehelse og hjernesvulster, i samarbeid med Hjernerådet og Norsk Hjernekreftnettverk.

Gode foredragsholdere blir foreviget sammen med Henrik fra Hjernereådet og Pål.

For å sikre at alle som er interesserte fikk tilgang til fagdagens program, ble fagdagen også strømmet og det er produsert filmer av foredrag, panelsamtale og spørsmålsrunden som ligger på YouTube.

Først ute av dagens glimrende foredragsholdere var nevropsykolog og ph.d.-stipendiat Daniel Løke fra Sunnaas, som snakket om det å ha god livskvalitet når hjernen skranter, hvordan å mestre livet med hjernesvulst og andre hjernesykdommer. Nestemann ut var ph.d. Einar Stensvold som tok for seg funnene i sin forskning om hvilke seneffekter man kan se etter behandling for medulloblastom i barne- og ungdomsalderen.

Våre to kjære «gjengangere» ph.d. Einar Vik-Mo og ph.d. Petter Brandal stilte opp for en spørsmålsrunde om hjernesvulster hvor mange innsendte spørsmål samt spørsmål fra salen ble besvart på sedvanlig innsiktsfull og klargjørende vis. Stor bredde i spørsmålsstilling er ikke noe problem for disse herrene som har bred kompetanse og er en del av kjernen i Norsk Hjernekreftnettverk.

Lydhøre politikere i panelsamtale med Pål.

Etter en rask lunsj med baguetter og drikke var det klart for en panelsamtale mellom Hjernesvulstforeningens leder Pål Oraug og stortingsrepresentantene Tone W. Trøen (H) og Bård Hoksrud (Frp), som er henholdsvis leder og 2. nestleder i Helse- og omsorgskomiteen. 1. nestleder Cecile Myrseth (A) hadde dessverre ikke anledning til å stille på vegne av «posisjonen». Etter dette var det duket for en ny runde med Einar og Petter, hvor de snakket om Norsk Hjernekreftnettverk – kritisk suksessfaktor for forskning og utvikling.

Klar tale til politikerne: vi må få et bedre behandlingstilbud!

Etter det faglige opplegget i Kreftforeningens Vitensenter var over, ble det et lite opptog opp til Eidsvolls plass foran Stortinget hvor generalsekretær Rolf J. Ledal holdt en kort appell for de fremmøtte. Da fikk vi også selskap fra noen av Arbeiderpartiets politikere og Morten Wold fra Fremskrittspartiet, i tillegg til at Tone W. Trøen også møtte oss der. Forhåpentligvis har de fremmøtte politikerne fått med seg noe fra dagen som gjør at veien til bedre hjernehelse blir kortere og raskere.