Nytt fra regionene

Stort engasjement og positiv drive på årsmøtet i region Vest

Trond Jære

Engasjerte fremmøtte på årsmøtet.

Årsmøtet ble avviklet i Kreftforeningens lokaler i Valkendorfsgaten i Bergen, 14. februar.

Regionlaget ble re-stiftet i 2022 etter å ha ligget i dvale noen år og det er alltid krevende å gjenreise og gjenskape aktivitet. Takket være ildsjeler og engasjement fra medlemmer er det veldig godt å se at styret nå er fulltallig igjen med fem medlemmer.

Fire fra det nye styret i regionlaget.

Sandra Sigurjonsdottir overtar som leder etter Annika Lindy-Sheard som fortsetter som styremedlem. Annika ble takket fra hovedforeningen for den jobben hun har gjort med gjenreising av laget. Øvrige styremedlemmer er Sofia Thomassen, Mariann Øygard Sjøvold og Anindita Tasnim Onni.

Vanlige årsmøtesaker ble tatt opp til behandling og enstemmig banket. Det eneste som ble endret var forslag til budsjett som ble påplusset en post for enda en aktivitet. Det gjenspeiler behovet og engasjementet blant møtedeltagerne og medlemmer for å skape møteplasser og positive aktiviteter!

Nesten vårstemning i Bergen.

Økonomien er solid og med supplering med midler fra blant andre Stiftelsen Dam gir det grunnlag for etterspurte aktiviteter også i året som kommer. Kanskje blir det blant annet ny familiedag til Akvariet.

Som seg hør og bør på et årsmøte ble det servert både drikke og noe å bite i. Praten gikk en god stund etter det formelle møtet var slutt og det forundres ikke om det kom frem flere gode idéer!

Til slutt ble det en orientering fra hovedforeningen om planlagte aktiviteter i Hjernesvulstmai og informasjon om den nasjonale hjernesvulstkonferansen 3. april.

Konferansen samler noen av de fremste forskere på hjernesvulster sammen med rammede og pårørende.

Konferansen foregår i Store auditorium på Rikshospitalet i Oslo. Dette er en svært sjelden mulighet til å være i samme rom og møte forskerne som jobber hardt for å finne bedre behandlingsmetoder og som et overordnet mål, «Finne en kur for hjernekreft».

Mer informasjon finnes på nettsiden 
hjernesvulst.no
eller du kan åpne
påmeldingsskjemaet / skanne QR.