Konferanse

Mestringskonferansen 2024

Hjernesvulstforeningen har den store gleden av å kunne invitere til Mestringskonferansen 2024.

Elizabeth Ledal

Påmelding gjøres innen 22. mars og er bindende.

Helgen 3.–5.mai møtes vi endelig igjen på Quality Airport Hotel Gardermoen, og vi håper årets mestringskonferanse vil være like inspirerende og bidra til mestring av livet med hjernesvulst, slik som fjorårets konferanse. Mestringskonferansen vil være en gylden mulighet til å utforske fellesskapet i foreningen og bli bedre kjent med hjernesvulstfamilien, og vi håper dere ønsker å delta.

Årets foredragsholdere består blant annet av Helle Aanesen fra Aktiv mot kreft, Anita Vatland fra Pårørendealliansen, Janicke Langford/Stjernekast, Håkon Forfod Sønneland og IselinHolmedal Marstrander fra hovedstyret i Hjernesvulstforeningen. Som alltid har vi gjort vårt aller beste for å sette sammen foredrag med ulike vinklinger og temaer som handler om å mestre livet med sykdom, og vi håper det gir gode innspill til egen mestring.

Helle Aanesen

Foto: Aktiv mot kreft

Helle stiftet Aktiv mot kreft i 2007 sammen med Grete Waitz, og jobber i dag som daglig leder i stiftelsen. Stiftelsen Aktiv mot kreft har som mål å få persontilpasset trening som en del av kreftbehandlingen, og de jobber derfor for å etablere treningsrom, eller Pusterom som det kalles, på kreftsykehusene i Norge. Helle vil fortelle oss om Aktiv mot krefts arbeid, og om sammenhengen mellom fysisk form og kreftbehandling.

Anita Vatland

Foto: Pårørendealliansen

Anita er daglig leder i Pårørendealliansen. Pårørendealliansen er en paraplyorganisasjon som arbeider for å synliggjøre og forbedre pårørendes interesser og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til. Pårørendealliansen har en rekke medlemsorganisasjoner og Hjernesvulstforeningen er en av dem. Anita vil fortelle oss mer om pårørendealliansen og om pårørenderollen som så mange står i.

Iselin Holmedal Marstrander

Foto: Avisa Oslo

Iselin er nestleder i hovedstyret til Hjernesvulstforeningen og jobber som forretningsutvikler innen politikk og samfunn i EHiN. Iselin mistet ektemannen sin, Joakim, til glioblastom grad IV i 2021. De var hele veien ærlige om situasjonen de stod i, men de var også positive og optimistiske under hele prosessen. Vi er så heldige at Iselin vil dele mer om historien til Joakim for oss.

Janicke Langford/Stjernekast

Foto: Janicke Langford

Janicke har jobbet som rådgiver i kommunikasjonsbransjen for små og store aktører i 20 år. I dag jobber Janicke som skribent og oversetter i sin profesjonelle hverdag, samtidig som hun er forfatter på privaten. Janicke står bak poesikontoen @stjernekast på Instagram, og hun har gitt ut Stjernekastboka med en oppfølger. Stjernekastbøkene består av korte tekster i poetisk form som skal minne oss om at vi egentlig ikke er alene, og dette vil Janicke fortelle oss mer om.

Håkon Forfod Sønneland

Håkon er tidligere journalist og nå forfatter og inspirator med fokus på å tenke utenfor boksen. Hans kreative evner har fått utvikle seg i nye retninger etter at han selv fikk en skade som gjorde at han måtte slutte i jobben som journalist. Han kommer til å vise oss at kreativitet kan læres, og utfordre oss litt på dette.

Foto: sonneland.no