Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen bytter medlemssystem

Etter en nøye vurdering har Hjernesvulstforeningen besluttet å bytte medlemssystem.

Rolf J. Ledal

Illustrasjonsfoto: Morten Hernæs / Mockup / Placeit

Torsdag 13. juni er det etter planen klart for overgang til Winorg Express, det samme medlemssystemet som bl.a. Kreftforeningen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Parkinsonforbundet og mange andre benytter. Målet med bytte av medlemssystem er å få en enklere administrasjon av medlemskap og donasjoner, slik at mer tid kan frigjøres til viktig arbeid for medlemmene.

Planen er at det skal være en smidig overgang til det nye medlemssystemet, så vi har satt opp en plan for arbeidet som gir oss god tid til forberedelser og utprøving av løsningen. Allerede i januar startet arbeidet opp med detaljplanleggingen og prøveeksport av medlemsdata fra Styreweb som vi i dag benytter.

Fakturering av medlemskontingent for 2024 vil foregå i Styreweb, og det settes en forfallsdato på 22. mars for fornyelse av medlemskap for i år. Påmelding til Mestringskonferansen 3.–5. mai vil også skje gjennom Styreweb, med siste frist 22. mars. Vi ber om at de som av forskjellige årsaker har problemer med å betale medlemskontingenten til forfallsdato tar kontakt med medlem@hjernesvulst.no eller ringer til vårt sentralbord på 21 42 04 24 for å avklare utsettelse av forfallsdato. Håpet er at det ikke er mange som har utestående kontingentkrav når vi sperrer Styreweb for endringer fredag 7. juni, slik at en helhetlig medlemseksport kan skje mandag 10. juni. 13. juni skal så de nye lenkene til Winorg være klare, og vi går inn i en spennende startperiode med nytt medlemssystem. Før sommerferien satser vi på at eventuelle barnesykdommer og rusk i maskineriet vil være luket ut.

Donasjoner til vårt arbeid og forskning vil fra 1. juli i størst mulig grad gjøres via Winorg, slik at det blir lettere registrering av skattefrie gaver, samt rapportering til Skatteetaten. Vi ber derfor de av dere som er faste givere om å følge nøye med når det nærmer seg juni, slik at vi sikrer at din betaling blir smidig overført til Winorg.

Winorg på telefonen blir gjennom eget grensesnitt tilpasset mobiltelefon med enkel innlogging, og vil ikke være som egen applikasjon som i dag. Vi ønsker at det skal være enklest mulig for alle våre medlemmer og støttespillere å benytte Winorg som system.

For å sikre at det ikke er noen problemer med identifikasjon, ber vi de av våre medlemmer som har registrert flere med samme e-postadresse om å ta kontakt med oss slik at vi kan sikre at det kun er ett medlem pr. e-postadresse. Send oss gjerne en e-post til medlem@hjernesvulst.no, slik at vi er sikre på at alle data kopieres rett inn i systemet og vi reduserer risikoen for tastefeil.