Nytt fra regionene

Mestring av livet med sosialt samvær og faglig påfyll i Sandefjord

Regionlaget Sør-Øst sin uformelle lokalgruppe i Vestfold-Telemark har i løpet av 2023 vært aktive med arrangement under paraplyen, «Mestring av livet».

Dekket til juletallerken og faglig påfyll.

Temaer har vært fatigue, søvn og nå siste tema var hjelpemidler. I tillegg er kulturopplevelser populære faste innslag. Denne serien av godt planlagte møter har fått tildelt kjærkommen støtte fra Stiftelsen Dam.

Den siste dagen i november inviterte gruppen til førjulsmøte på Hotel Kong Carl i Sandefjord.

Brita og Iselin som ga mange tips og råd.

Tema for kvelden var «hvordan tilrettelegge for mestring av livet» og først ut var ergoterapeut, Brita Teigen Rognli og sosionom, Iselin Tamlag Jordansen fra Kysthospitalet i Stavern som snakket om «Hjelpemidler for mestring av hverdagslivet»

De hadde en nyttig god gjennomgang av mulige hjelpemidler, tilbud og ulike støtteordninger som finnes. Hva er forresten egentlig et hjelpemiddel? De som var til stede fikk en god oversikt på hva som finnes og på nettsiden www.kunnskapsbanken.net finnes en god veileder.

Organisasjonssekretær Trond Jære.

Fra sekretariatet i hovedforeningen snakket Trond Jære om prioriteringer og støtte som Hjernesvulstforeningen gjør for å bidra til økt innsats mot forskning. Alle typer hjernesvulster har foreningens fokus, både gjennom bidrag til forskning og studier for nye behandlingsmetoder av hjernesvulst.

Innledningen omfattet også litt om studier med brukermedvirkning og en oppdatert oversikt over pågående studier med utprøvende behandling.

Det er blant annet etablert god kontakt mellom Norsk hjernesvulstskonsortium og Hjernesvulstforeningen. Hjernesvulstskonsortiet består av ledende norske forskere og leger som er samlet i ett miljø og som i dag omfatter landets universitetssykehus.

Styreleder i regionlaget, Pål Kjeldsen.

Pål Kjeldsen styreleder Sør Øst var glad for initiativet til denne kvelden og takket for arbeidet som er lagt ned for å få i stand dette arrangementet. Pål snakket om brukermedvirkning og oppdaterte forsamlingen på en god og engasjerende måte som siste faglige post for kvelden.

Det ble stilt spørsmål og kommentarer til innleggene som utløste gode samtaler og meningsbrytninger rundt bordet.

Det å komme sammen og trives sammen gir livsglede. I Sandefjord ble det hele toppet med en god julemiddag krydret med livlig musikalsk innslag av trubadur Elling Hem (blldet).

Praten fortsatte utover kvelden før et hyggelig og nyttig arrangement ebbet ut.

Lokalgruppen for Vestfold-Telemark vil fortsette med arrangement etter samme lest også i 2024, i tett samarbeid med styret i regionlaget Sør-Øst.

Lokalgruppen ønsker forslag for 2024, så meld inn aktuelle temaer og aktiviteter på e-post eller messenger til Gunn Karin Andersen.

Plan med aktiviteter for 2024 kommer ut snart!