Bokomtale

Reise som pasient og pårørende

Rolf J. Ledal

Den mørkeste timen er den før sola står opp

Monica Spord Signysdóttir og Alf Johan Hoff

Boken er en e-bok og kan kjøpes via www.themetacognitian.com/health-book eller monica@lifestartshere.no

ISBN 978–82–693 571–0–3 (ePub)

ISBN 978–82–693 571–1–0 (PDF)

Produksjon: Spord Forlag 2024

Monica og hennes mann Alf Johan har i løpet av 2023 stiftet bekjentskap med glioblastom, en høygradig og aggressiv diagnose som pr. i dag ikke har noen kurativ behandling. I boken får vi følge deres reise som pasient og pårørende, samtidig som refleksjoner og tips om hvordan å leve livet med en slik diagnose fyller sidene. I tillegg til dette er det en del gode faktaopplysninger om kreftsykdom som presenteres på en god måte.

Skolemedisin kombinert med oppmerksomt nærvær, meditasjon, østens medisin og ernæring har vært deres vei gjennom behandlingen frem til nå. Hennes erfaring, utdannelse og kunnskap innen psykologi og kognitiv nevrovitenskap kombinert med nysgjerrighet på hvilke mekanismer som egentlig ligger bak sykdom og helbredelse, vitner om et åpent sinn som er på leting etter viten mange steder. Åpenheten preger hele boken med sine mange mulige veier frem til de beste dagene man kan ha. Statistikk finnes ikke i boken, den er viet til det unike ved hvert enkelt menneske og deres potensial for å leve med sykdommens utfordringer.