Hjernesvulstforeningen

Norwegian Smart Care Cluster og medlemsmøte i Kristiansand

Elizabeth Ledal

Norwegian Smart Care Cluster

Tirsdag 23. januar deltok jeg på arrangementet «Leve bedre med kreft – arbeidsverksted med Agder-miljøet» i regi av Norwegian Smart Care Cluster, Kreftforeningen og Cancer Mission Hub. Møtet fokuserte på mobilisering, pasientbehov og innovative løsninger, og ble strukturert i de tre delene mobilisering og finansieringsmuligheter, introduksjon av aktører og gruppearbeid.

Det var en særdeles interessant dag hvor jeg lærte mer om hva som foregår i Agder-miljøet, og dagen bidro til mange nye tanker og perspektiver rundt hvordan vi alle kan være med å bidra til bedre livskvalitet for alle som er påvirket av kreft. Jeg lærte mye om hvilke behov man har og hva som kan bli bedre, og det var givende å se hvor mye stå-på-vilje det er for å gjøre livskvaliteten til pasienter og pårørende bedre blant andre pasientforeninger, kommuner, universiteter, sykehus og bedrifter.

Medlemmene i Agder hadde møte i Kreftforeningens lokaler i slutten av januar.

Medlemsmøte i Kristiansand

Samtidig som jeg reiste til Kristiansand for å delta på workshopen til Norwegian Smart Care Cluster, benyttet jeg muligheten til å arrangere et medlemsmøte for medlemmene våre i Agder. Vi var så heldige at vi fikk benytte oss av Kreftforeningens lokaler og jeg bestilte pizza og brus, slik at vi hadde noe å spise og drikke på mens vi ble bedre kjent med hverandre. Det var ni personer som deltok på møtet og inntrykket mitt var at dette var noe som flere hadde ventet på. Det ble vekslet kontaktinformasjon mellom deltakerne og jeg håper det vil være mulig å kunne få til flere medlemsmøter med støtte fra regionlaget i Sør-Øst og samarbeid med medlemmene våre i Agder.

Jeg satte stor pris på at så mange hadde lyst til å bruke kvelden sin sammen med meg og jeg håper at deltakerne klarer å holde kontakten med hverandre, slik at de får et eget fellesskap i Agder fremover.