Konferanse

En sjelden mulighet – du kan bli en del av den 3. april

Hvor mange plasser greier vi å fylle?

Onsdag 3. april inviterer Norsk hjernesvulstkonsorti um sammen med Hjernesvulstforeningen til en helt spesiell konferanse i Store auditorium på Rikshospitalet i Oslo.

Hvorfor er dette et unikt arrangement?

Vanligvis snakker forskere sammen i egne forum og rammede og pårørende på sine arenaer, men nå samles vi i samme rom.

Vi ønsker å samle så mange som mulig av de gruppene som driver med hjernesvulstforskning. Ved å bedre informasjonsflyten mellom de ulike gruppene håper vi å bidra til bedre samarbeid og økt innsats på forskning som kan komme pasientene til gode – på kort og lang sikt.

Fra operasjonsstua.

Få innsikt i mange ulike forskningsprosjekt!

Vi inviterer til et halvdagssymposium med korte innlegg fra ulike grupper som forsker på hjernesvulster. Vi ønsker å inkludere flest mulig forskningsgrupper i Store auditorium på Rikshospitalet 3. april. Når forskere presenterer i et format rettet mot grupper med bred erfaringsbakgrunn, vil det være spesielt interessant for pasienter og pårørende å delta.

Nina Jensen vil samtale med våre folkevalgte.

Norsk hjernesvulstkonsortium

Et nasjonalt samarbeid mellom de fire store universitetssykehusene og universitetene for å bedre forskning og behandling av pasienter med hjernesvulst. Konsortiet ble grunnlagt som en nasjonal ekspertgruppe for hjernekreft i 2019 og har også representanter fra pasientgrupper. NBTC har siden oppstart jobbet tett med kreftregisteret for å etablere et kvalitetsregister for pasienter med hjernesvulst og øke inklusjon i kliniske intervensjonsstudier.

Initiativtaker til konsortiet er vårt styremedlem Nina Jensen. Nina sitter i styret og er en aktiv og utålmodig pådriver! Styreleder og initiativtaker til denne konferansen er professor II, nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet OUS.

  • Hør Einar Osland Vik-Mo ønske velkommen.

Hva kan du forvente?

Einar Osland Vik-Mo håper på en nyttig, interessant og sosial dag på Rikshospitalet.

Det er hjernesvulstkonsortiet som inviterer forskergrupper til konferansen som vil pitche sitt arbeid med korte innlegg. Summen av det som presenteres vil gi en god oversikt over hva det forskes på akkurat nå innen hjernesvulster. – både for forskermiljøet, men ikke minst for oss som er rammet og pårørende.

Det legges opp til flere pauser slik at det blir mulighet til å strekke på seg og kanskje få seg noe å drikke eller å tygge på i glassgaten utenfor auditoriet.

I tillegg til forskere vil vi også ha noen andre innlegg fra blant annet en pårørende og hvis vi får politikerne på banen avsluttes det hele med ytringer og kort debatt ledet av Nina Jensen.

Detaljert program sendes ut til påmeldte og publiseres på nettsiden/Facebook medio mars.

Allerede stor interesse og mange påmeldte

Vi opplever en svært god respons og når dette skrives er det allerede ca 150 påmeldte. Blant de påmeldte finnes i tillegg til rammede og pårørende også leger, sykepleiere og andre som jobber innen helse og rehabilitering. Styreleder i Hjernesvulstforeningen Pål Oraug sier at denne ettermiddagen vil vi få en unik mulighet til å få innsikt i pågående forskning.

Benytt sjansen til å komme tett på og møte de som står på for å oppnå vår felles drøm; Å finne en kur mot hjernekreft!