Hjernesvulstforeningen

Å stå på stand gir meg en god følelse!

Trond Jære

Elisabeth Sandvik 29 år, engasjerer seg i Hjernesvulstmai og grå sløyfeaksjonen med å stå på stand i Trondheim.

Elisabeth meldte seg inn i Hjernesvulstforeningen i mai for to år siden etter at hennes far fikk hjernekreft. I fjor høst gikk hennes far bort og engasjementet for denne alvorlige sykdommen ble enda sterkere. Elisabeth forteller at hun engasjerer seg for å kunne bidra med informasjon om Hjernekreft og om foreningen. Hun håper på gjennomslag i forskningsarbeidet slik at flere kan få persontilpasset behandling og gjennombrudd for en mer effektiv behandling. Hun unner absolutt ingen å få en slik diagnose som hennes far fikk og som gikk bort i en alder av 61 år.

Det var litt skummelt første gang på stand, men raskt kom det folk innom som viste interesse for å få informasjon og snakke. Hun ble også overrasket over hvor mange som enten direkte eller kjente noen som hadde diagnosen hjernesvulst. Flere åpner seg i samtalen om sin historie og jeg får da også god bruk for sin rolle som likeperson sier Elisabeth. Tidligere i vår gjennomførte hun likepersonkurset i regi Hjernesvulstforeningen og er nå en av 38 godkjente likepersoner i foreningen.

Elisabeth har gått gjennom en tøff og vanskelig tid, men gjør nå samtidig en god og viktig jobb for hjernekreftsaken. Hun møter mange flotte folk som er i samme vanskelige situasjon og er glad for å ha med seg opplæringen som likeperson når hun som aktivt medlem møter mennesker på sin stand. Informasjon og pådriver for å samle inn penger til forskning og hjernesvulstforeningens arbeid er givende og meningsfylt, avslutter Elisabeth!