Kreftforeningen

Verdens kreftdag 2021

4. februar var verdens kreftdag. Sammen med Kreftforeningen var Hjernesvulstforeningen og andre pasientforeninger med å arrangere denne dagen.

Karen Stornes Iversen

Illustrasjonsfoto: kreftforeningen.no

I år foregikk alt over nett som følge av dagens samfunnssituasjon. Det ble delt flere personlige historier i sosiale medier for å hylle alle pårørende. Det ble også arrangert et webinar som var tilgjengelig for alle via nett.

I år ønsket vi å hylle alle pårørende og etterlatte. For hva skulle vi gjort uten de pårørende. Hvem skulle vært med til legen slik at det ble litt lettere å huske. Hvem skulle laget middag da en ikke orket. Hvem skulle gitt en klem da en trengte det. Hvem skulle dratt en opp da en falt. Hvem skulle alltid vært der uansett hva. Pårørende er de egentlige VIP-ene. De som setter andre foran seg selv. De som gjør en uvurderlig innsats for andre mennesker. Dere er uvurderlige i kreftpasienters liv!

Det må være tøft å få beskjeden «du har fått hjernesvulst». Som pasient går en igjennom behandling, en får tilbud om psykososialt støtte fra helsepersonell, man står midt oppi det. Som pårørende er man på sidelinjen. Man ønsker å hjelpe. Være der. En føler seg hjelpeløs. Kanskje den rammede lar deg være med i samtaler med legen, inkluderer deg og ønsker å dele med deg. Dersom du ikke er barn under 18 år, har ikke helsepersonell plikt til å ivareta deg som pårørende. Men det å være pårørende til en som har fått en så alvorlig diagnose, en som kanskje skal dø, det er ekstremt tøft. Livet til de pårørende blir også snudd på hodet. Burde ikke denne gruppen også blitt ivaretatt av helsepersonell? Og hva med de etterlatte, hvem tar vare på dem? De har kanskje mistet sin gode venn som en alltid ringer når en trenger å prate. Sin livspartner som alltid står ved sin side. Eller sin mor som alltid har vært der. Arbeidet for pårørende og etterlatte må fortsette. Det er viktig å ivareta denne gruppen. Det kan bety mye å spørre «Hvordan har du det egentlig», de pårørende trenger også noen.

Hjernesvulstforeningen er her for deg som pårørende og etterlatt. Ta kontakt med en likeperson. En likeperson er ikke en fagperson, men alle har fått nødvendig opplæring i det å være likeperson. Alle har taushetsplikt. En likeperson har kanskje selv gjennomlevd de samme vanskelige situasjonene som du selv er oppe eller kan komme opp i. En likeperson kan være god å snakke med, kanskje kan du få noen råd eller tips, eller bare ha en som lytter til deg.

Hjernesvulstforeningen lover å fortsette det viktige arbeidet, også for våre pårørende og etterlatte.

Pårørende må bli sett og hørt

4. februar er Verdens kreftdag. I år ønsker vi å bruke dagen til å takke deg som er pårørende. Dere er uvurderlige. Mange av dere står i ekstremt tøffe situasjoner nå i forbindelse med pandemien. Vit at du er ikke alene. Vi er her for deg. Din innsats betyr så mye! Tusen takk for alt du gjør.

Omtrent 800 000 personer er pårørende i Norge i dag. Mennesker som døgnet rundt gjør sitt beste for sine kjære og ofte setter egne liv på pause. De lytter. De bryr seg. De ordner opp. Denne ulønnede innsatsen utgjør 136 000 årsverk i Norge. Det er nesten like mange årsverk som de kommunale omsorgstjenestene her i landet.

Pårørende er ofte en av de viktigste ressursene for kreftpasienter. I Innlandet er det om lag 25 000 personer som har eller har hatt kreft, og i 2019 var det i underkant 3000 nye tilfeller. Forskning viser at pårørendes innsats er viktig for kreftomsorgen. Helsepersonell sier at tett samarbeid med pårørende gjør behandlingen og helsetjenestene både bedre og mer presise. Pårørende selv opplever mange positive sider ved å hjelpe. Det føles meningsfullt og godt. Mange kjenner at de mestrer hverdagen bedre når de kan bidra og være involvert.

Men det koster. Du gjør alt fra praktiske gjøremål, er «helsearbeider» og blir kontaktperson til helsevesenet. For mange skal det «vanlige» livet, med jobb og familie gå sin gang.

Mange må sykemelde seg på grunn av at totalbelastningen blir for stor. I dag kan du ikke bli sykmeldt fordi du er pårørende. Legene må bruke andre diagnoser, som for eksempel «psykisk lidelse». Det er både feil og misvisende. Å være pårørende er ingen sykdom, samt at det kan få store konsekvenser for fremtidige arbeidssituasjoner og forsikringer. Kreftforeningen jobber derfor for en lovendring som gjør det mulig å bli «sykemeldt» på bakgrunn av annens sykdom og ikke egen, og hvor man som pårørende vil motta pårørende penger i stedet for «vanlige» sykepenger.

Må bli ivaretatt

Å være pårørende og etterlatt, koster mest av alt tid, krefter og omsorg. Mange kjenner seg alene med de ekstra oppgavene, bekymringene, sorgen og følelsene.

Når vi spør pårørende kommer det tydelig frem at de har flere behov som ikke ble ivaretatt. Spesielt stort behov er det for er informasjon og å treffe andre som har opplevd noe av det samme.

Kreftforeningen og pasientforeningene jobber for flere tilbud for pårørende og etterlatte. Vi jobber for at du som pårørende skal få den anerkjennelsen du fortjener. At du som pårørende har det bra og blir tatt vare på, er nødvendig for både for deg og den som er syk. Kreft tar ikke pause, og ingen skal møte kreft alene.

Kreftforeningen

Ung Kreft

Prostatakreftforeningen

Brystkreftforeningen

Lymfekreftforeningen

Barnekreftforeningen

Blodkreftforeningen

Blærekreftforeningen
CarciNor

Gynkreftforeningen

Lungekreftforeningen

Melanomforeningen

Norilco

Sarkomer

Munn- og halsforeningen

Pancreaskreft Nettverk Norge

Nyrekreftforeningen
Hjernesvulstforeningen