Pandemi

Koronavaksinering

I skrivende stund er vaksineringen kommet godt i gang og mange har allerede fått sin andre dose. Prioriteringen er basert på alder, underliggende sykdom og risiko for alvorlig forløp.

Rolf J. Ledal

Det finnes flere typer vaksiner som alle er svært godt utprøvd på store grupper og bivirkningene som så langt er rapportert er få. Avhengig av din helsesituasjon og alder vil du få tilbud om en av de forskjellige vaksinetypene. Antall vaksiner som kommer til landet vil også kunne påvirke hvilken vaksine du får tilbud om. Siden det er et stort antall vaksiner som skal produseres og sendes ut til mange forskjellige destinasjoner i Norge og andre land, så er det også mange forhold som kan påvirke tidspunktet for vaksinering av den enkelte.

Det er kommunene som har ansvaret for vaksinering av sine innbyggere, og det er anbefales at hver enkelt setter seg inn i den informasjonen som hjemkommunen offentliggjør om villighet og tidspunkt for vaksiner. Kommunelegen er den som setter opp listene, gjerne med hjelp fra fastlegene som har meldt inn hvilke av sine pasienter som er innenfor de enkelte risikogruppene. FHI har satt opp forskjellige scenarioer for hvordan de ser for seg at vaksineringen vil foregå. På side 8 gjengis et nøkternt scenario for vaksineringsprogrammet.

Før vaksinering er det en egenerklæring med tilhørende informasjon som må fylles ut, slik at de som skal sette vaksinen kjenner til eventuelle utfordringer og du selv forstår konsekvensen av å ikke være klar for vaksinering. Skulle du være så uheldig at du pga. f.eks. forkjølelse ikke kan motta vaksinen på den dagen du er planlagt til, så vil kommunen finne en ny dag for din vaksinering i løpet av kort tid. FHI har i sine beregninger tatt utgangspunkt i at det vil være stor oppslutning om vaksineringsprogrammet. Av de som tilbys vaksine er det forventet at 90 prosent takker ja til dette og at 95 prosent av disse møter opp for å få satt andre dose av vaksinen. Alle de vaksinene som per nå er del av vaksineringsprogrammet skal ha to doser for å oppnå størst virkning. Du vil altså få samme type vaksine begge gangene, og dette vil også være med på å avgjøre når du får satt din vaksine.

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:

  1. Beboere i sykehjem

  2. Alder 85 år og eldre

  3. Alder 75–84 år

  4. Alder 65–74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (her er bl.a. de med aktiv kreftsykdom og behandling av denne inkludert)

  5. Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)

  6. Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander

  7. Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander

  8. Alder 55–64 år

  9. Alder 45–54 år

Opplysninger i denne artikkelen er hentet fra Folkehelseinstituttets nettside, www.fhi.no, 26. februar. Endringer kan forekomme. Hold deg oppdatert på www.fhi.no og din hjemkommunes hjemmesider.