Litt av hvert

Optune

Vi redaksjonen har også hørt at en av sakene som er meldt inn fra Kreftforeningen som prinsipielt viktig i evalueringen av Nye metoder er Optune. Optune er utstyr for elektrisk feltterapi og markedsføres som en behandlingsmetode som Beslutningsforum ut fra et medisinsk ståsted ønsker å ta i bruk, men som så langt har en pris som er høyere enn helsebyråkratene føler at de kan spandere på glioblastompasienter når man sammenligner med forventet utbytte av slik behandling.

Vi har dessverre ikke hørt at det er gjort nye fremstøt mot produsenten for å få tatt opp forhandlingene. Siden det er strengt hemmelighold om slike prisforhandlinger vet vi heller ikke hvor langt unna hverandre partene sto i forrige runde. Da det er et reelt ønske hos direktørene med beslutningsmakt å ta i bruk Optune i Norge, forventer vi at de sørger for at Sykehusinnkjøp fortsatt holder kontakten med Novocure (som eier og selger Optune) og at det skjer noe.

Behovet for behandlingen er der, og landet flommer over av penger. Det skulle bare mangle at vi ikke kan tilbys det samme som i Sverige, her også.