Konferanse

Mestringskonferansen 2021

Fjorårets mestringskonferanse ble dessverre avlyst grunnet koronapandemien.

Selv om pandemien fortsatt går sin gang med nedstengninger, men vi håper vi at det blir en mulighet for å gjennomføre konferansen i år. Vi setter vår lit til at vaksineringsprogrammet gjennomføres som planlagt og at årets mestringskonferanse kan bli en realitet.

Vi har gleden av å tilby gode foredragsholdere, et variert innhold, gruppearbeid og sosialt samvær. Det faglige programmet blir omtrent likt med det som var planlagt for 2020. Tidligere konferanser har av deltakerne blitt beskrevet som interessante, hyggelige og en super arena å få møte andre i samme situasjon, etablere nye vennskap og et flott møtepunkt for pasienter og pårørende. Med dette ønsker vi alle hjertelig velkomne til helgen 7.–9.mai på Quality Airport Hotel Gardermoen. Mestringskonferansen er primært et tilbud til Hjernesvulstforeningens medlemmer, men er også åpen for andre som finner konferansens innhold av interesse. Bindende påmelding er innen 26. mars – se mer om dette på bladets siste side.

Årets foredragsholdere er (foreløpig) Ole Petter Hjelle, Marte Hallem, Jan K. Bjørneboe, Lisa Tønne, Audun Myskja og Yvonne Dolonen. Vi har forsøkt å sette sammen ulike vinklinger og med ulikt tema på hvordan mestre livet med sykdom og håper dette vil gi dere gode innspill.

Ole Petter Hjelle

Ole Petter er lege og hjerneforsker, holder foredrag og jobber som fastlege i Åsgårdstrand. Han har en doktorgrad i nevro-logi og bakgrunn som toppidrettsutøver med over 7500 fallskjermhopp. Ole Petter har vunnet flere priser for sin formidling, blant annet Morgenbladets «fantastiske formidlere» i 2016. Han er glødende engasjert i menneskets hjerne og hva vi kan utrette med den ved å benytte oss av de muligheter den gir oss. Han har mye oppmerksomhet på sammenhengen rundt fysisk aktivitet og hjernen og hvilke gode effekter som kan oppnås.

Marte Hallem

Marte Hallem jobber som musiker, sanger, komponist, regissør, manusforfatter og foredragsholder. Hun bruker kunstneriske uttrykk til å fortelle historier gjennom film og bilder, lyd og tekst, sang og musikk. Da hun som ung jente ble rammet av hjernesvulst og ble operert, ga det noen perspektiver som hun i senere tid blant annet har tatt opp i filmen «Balanse». Filmen er en personlig kortdokumentar og hadde premiere i november 2019. Den handler om hvordan det er i ung alder å motta en alvorlig beskjed knyttet til egen helse og å se fysisk og psykisk helse som en helhet.

Lisa Tønne

Lisa Tønne er nok for de fleste mest kjent som komiker enten på scenen alene som stand-up-komiker eller sammen med andre komikere. Men hun er en mer allsidig artist enn som så; I tillegg til å være komiker, er hun seriøs skuespiller i revyer, musikaler og programleder. Gang på gang har hun vist at hun kan raskt dra med seg publikum, noe hun også skal gjøre med oss på konferansen.

Yvonne Dolonen

Yvonne Dolonen er utdannet sosionom og sexolog, og jobber til daglig som erfaringskonsulent og sexolog ved Sunnaas sykehus utenfor Oslo. Hun har ukentlige sex-kafeer for pasienter og pårørende, ved Sunnaas der hun tar opp temaer rundt seksuell helse og rettigheter til hjelpemidler, samt treffe mennesker og i ulike livssituasjoner. Hun setter søkelys på at helsepersonell bør våge å snakke med pasienter om seksuell helse på lik linje med andre helseutfordringer under sykdom.

Jan K. Bjørneboe

Jan Bjørneboe er tidligere toppleder i et globalt konsern med over 600 000 ansatte i 30 land. Han hadde stort ansvarsområde da han midt i 50-årene fikk påvist Parkinson. Parkinson er en snikende sykdom, men han har med bevisste mestringsstrategier klart å hindre sykdommen i å ta overhånd i livet – i hvert fall så langt det lar seg gjøre. Han er vitebegjærlig og bestemte seg for å utforske mer om Parkinson. Han har skrevet to bøker om hjernen, holder foredrag, skriver dikt og forteller sin historie. Noen råd får vi også med oss.

Audun Myskja

Audun Myskja er overlege og spesialist i allmennmedisin. Han brenner for bruk av musikk i eldreomsorgen. Sammen med sin kone Reidun driver han Senter for livshjelp der et bærende prinsipp er «hjelp til selvhjelp». Han har skrevet en rekke bøker, vunnet flere priser for sitt engasjement for musikkbasert miljøbehandling og mener musikk hever kvaliteten av omsorg for personer med demens og for andre sårbare grupper. Velkommen, vi gleder oss til å se deg på Mestringskonferansen.

Øverst fra venstre: Yvonne Dolonen, Lisa Tønne og Marte Hellem.
Nederst fra venstre: Jan K. Bjørneboe, Ole Petter Hjelle og Audun Mykja.