Litt av hvert

Visualase

Det er bare fire timer kjørevei fra Oslo til Göteborg og sykehuset Sahlgrenska.

Vi har tidligere skrevet om at Bestillerforum sa nei til bruk av Visualase i Norge, dvs. de vil ikke gå videre med prosessen for å ta i bruk det som kalles MR-veiledet laserablasjon. Likevel har vi i hørt (fra kilder (som vi i redaksjonen ikke ser grunn til å betvile), at det har blitt sendt et lite knippe pasienter utenlands for å få slik behandling. Vi er ikke overrasket over dette, da Visualase for noen kanskje er den eneste behandlingen som står igjen å forsøke mot sykdommen. Behandlingen fremstår som minimalt invasiv og med et lavt potensial for etterfølgende problemer for pasienten. At nevrokirurger som ikke selv får tilgang til denne metoden i Norge velger å sende sine pasienter utenlands er ikke mer overraskende enn at en rørlegger bestiller elektriker for å gjøre en jobb hjemme hos seg selv. MEN: Dette handler også om respekt for hva som er tilstrekkelig og forsvarlig behandling av pasientene, spesielt til en så lav kostnad som denne behandlingen har, og å gi et godt signal til norske pasienter.

I vårt naboland, Sverige, har de allerede fått sitt andre behandlingssted, Sahlgrenska i Göteborg. Kort vei fra sørøstre deler av Norge, og så absolutt med potensial for å etablere en pasientbro. Knappe fire timer med buss fra Oslo Bussterminal er ikke lange veien. Behovet er der, landet flommer over av penger, det er bare å kjøre på med en slik ordning til vi kan få denne behandlingsmetoden ved norske universitetssykehus, også.