Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen støtter forskning

Vi har tidligere beskrevet hvordan vi støtter forskningsarbeid på hjernekreft – være seg gjennom aktiv deltakelse fra brukere, støtteerklæringer eller penger.

Rolf J. Ledal

Karen Stornes Iversen fra Hjernesvulstforeningen overrakte tildelingen til Dr. Petter Brandal på vegne av Norsk Hjernekreftnettverk.

Fram til nå har det vært et fåtall ganger som bidragsyter på finansiering, men nå har vi kunnet gi betydelig beløp i økonomisk støtte også.

Hjernesvulstforeningen har gjennom de siste årene mottatt mange donasjoner som er øremerket forskning. I 2020 dro vi også i gang en egen kampanje (#hjernesvulstmai) som innbrakte en god del penger øremerket et eget informasjonsregister for hjernesvulster. Forskningskontoen vår begynte derfor å få en anselig størrelse. Gleden var derfor stor da det var klart at vi i Hjernesvulstforeningen nå hadde mulighet til å ytterligere prioritere frie midler og til sammen gi en påplussing til forskningsmidler som var satt av over tid. Nå i februar har vi støttet det pasientnære arbeidet til Norsk Hjernekreftnettverk med hele to millioner kroner. Av disse to millionene er det øremerket 250 000 kroner til et hjernesvulstregister. 

I første omgang planlegges det et Norsk Hjernekreftnettverk, som er første fase i å få på plass et fullverdig Norsk Hjernekreftsenter. Midlene som nå gis, passer inn i en langsiktig målsetning om et nasjonalt og mer sammensveiset Hjernekreftnettverk, og forskningsmiljøene i Norge får disse midlene for å kunne fokusere enda bedre på utvikling og på klinisk utprøving av nye og mer persontilpassede behandlingsmetoder for høygradige gliomer. Fokuset i nettverket skal blant annet være å få på plass bedre behandlingstilbud til pasienter med glioblastomer, anaplastiske astrocytomer og andre høygradige diagnoser som har i dag har svært få eller effektive alternativer.

Siden Hjernekreftnettverket samler forsknings- og behandlingsmiljøene over hele landet, så kommer vårt tilskudd til nytte for alle i Norge som berøres av hjernesvulst. Kreftforeningen har bevilget fantastiske 15 millioner til Norsk Hjernekreftnettverk. Det gjør at nå er midlene som er nødvendig for oppstart, på plass og jobben med å skaffe tilveie ytterligere ca. 65 millioner fortsetter for å få et komplett Norsk Hjernekreftsenter til å bli en realitet i løpet av nær fremtid. Hjernesvulstforeningen setter stor pris på alle donasjoner som er med på å få på plass et slikt senter med et «eget laboratorium» og unik analyse- og behandlingskapasitet. Vi håper at strømmen av donasjoner fra venner av hjernesvulstmiljøet fortsetter. Vi er dessverre et område innenfor kreftbehandlingen som ikke har sett særlige gjennombrudd i løpet av flere tiår, og det er viktig at trykket holdes oppe slik at de som knekker nøttene har de verktøyene som de trenger. Det arbeidet som nå er mulig å gjøre for å forske pasientnært og faktisk kunne ta i bruk funnene fra forskningen, representerer store muligheter for rask implementering i klinisk behandling for oss.